Referat af ordinær generalforsamling i Gadeforeningen Fruens Bøge Allè og Gurlis Allè

Afholdt, mandag den 20. marts 2023, kl. 19.30 på Velodrom Kaffebar

Fremmødt:        FB 4, FB 7, FB 10, FB 11, FB 13, FB 14, FB 15, FB 16, FB 20, FB 24, FB 25, FB 27, FB 29, FB 32, FB 37 og FB 41

GA 1, GA 2, GA 4, GA 5

Dagsorden

Ad 1.                  Velkomst v/bestyrelsesformand

                           I år er et særligt år. Gadeforeningen Fruens Bøge Allè og Gurlis Allè har 10-års jubilæum.

Ad 2.                  Valg af dirigent

Henrik Utzon blev valgt som dirigent og konstaterede at indkaldelsen til Gadeforeningens ordinær generalforsamling er rettidigt fremsendt.

Ad 3.                  Valg af referent

                           Ann May blev valgt som referent

Ad 4.                  Formandens beretning og status

                           Kjeld:                 Formandens beretning vedlægges. XXXXXX

Jonas:                Der mangler pt. ca. 300 kvm afkobling af regnvand for at foreningen opfylder aftalen med VandCenterSyd.

FB 25 er interesseret i afkobling når de er på plads med forestående renovering.

Nyt om supercykelsti XXXX

Ann May:           Gadeforeningen modtog i juni 2022 accept om fadderskab til en hjertestarter fra TrygFonden.

Saftetygroup afholdte i december 2022 et kursus i ”håndtering af hjertestarteren”, hvor 6 af gadeforeningens beboere deltog.

Hjertestarteren blev i december 2022 monteret på garagen FB 14, hos Hanne og Tom. Bestyrelsen har lavet aftale om årlig betaling for strøm.

Foreningen har tegnet en 5 årig forsikring på hjertestarteren.

Safetygroup vil de første 2 år sikre vedligeholdelsen af hjertestarteren.

Hjertestarteren er registreret hos TrygFonden og er offentlig tilgængelig.

Ann May er registreret som Fadder.

Ad 5.                  Godkendelse af årsregnskab. Gennemgang v/Per Jensen

Udover kontingent for 2022 på i alt kr. 7.200 har foreningen modtaget kr. 1.132,50 fra Dalum Kirke. Årsag, at Dalum Kirke havde budgetteret med kr. 3.000 for skiltning v/Kærlighedsstien.

Ad 6.                  Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter

                           Fortsat involvering i planerne for Dalum Papir-område. Kjeld fortsætter som tovholder

                           Opfølgning på regnvandsbede. Jonas fortsætter som tovholder

                           Sommerfest. Festudvalg XXXXXX

                           Julekomsammen. XXXXXX Stemning for juletræstænding og/eller Julehygge

                           Nytårsløb. Tovholder Solvej og Shila

                           Klostret. Undersøg om der er mulighed for at se Klostret

Deltagelse i International ”Samle skrald uge”

Besøg af gadens børn ved højtider eks. Fastelavn og Halloween. Synliggør gerne på Facebook om der er interesse for at få besøg. Der kan også sættes et græskar eller lignende frem som indikation på at børnene er velkommen

Ad 7.                  Indkomne forslag fra foreningens medlemmer, jf. vedtægternes § 6 stk. 4

                           Der er ikke modtaget forlag

Ad 8.                  Kontingent fastsættelse

                           Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 200. – Forslaget blev vedtaget.

Ad 9.                  Valg af ny bestyrelse, jf. § 4 stk. 3

                           Jonas, blev genvalgt

                           Gorm, blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

Kjeld, takkede nej til genvalg efter 10 år i bestyrelsen. Kjeld fortsætter dog med at opdatere gadeforeningen ift. Dalum Papirfabrik.

                           En stor tak for din store indsats i bestyrelsesarbejdet.

10.                      Valg af suppleant, jf. § 4 stk. 1

                           Solveig, blev genvagt

11.                      Valg af revisor

                           Else-Marie blev valgt som ny revisor

                           Claus, GA 3, takkede nej til genvalg

12.                      Evt.

                           Else-Marie:        Ros ift. regnvandsbede. Dog er vejen blevet snæver.

                                                      Ingen låger på port til kirkegård – hvilket giver mere trafik

Kærlighedsstien mountainbike konflikt, ift. gående / cykler.

Evt. kirkeindgangen med skilt.

Ny nabo i no 22, flytter ind i september 2023.

Tage hensyn til alle beboerne på gaden børn som ældre. Særlig i den østlige ende.

Forskønnelse opdatering af billede.

Skilte med blind vej, evt. bydelspuljen hos Odense Kommune

Første bestyrelsesmøde, onsdag den 26. april 2023, kl. 19.30 hos Ann May

                                                                                                             Ref. Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling- referat. Bogmærk permalinket.