Referat af bestyrelsesmøde i Gadeforeningen FruGurli

Mandag, den 9. oktober 2023, kl. 19.00, hos Gorm.

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde, 14. juni 2023
  1. Der blev ikke lavet referat af 14. juni. Gorms noter renskrives og bliver derefter referat.
  2. Formandens beretning fra generalforsamlingen den 20. marts 2023,efterlyses hos Kjeld således referat og beretning kan lægges på hjemmesiden.
 1. Gennemførte arrangementer
  1. Sommerfesten var vel tilrettelagt og der var god stemning blandt de fremmødte. En stor tak til festudvalget der kæmpede med at finde den rette dato for arrangementet og trodsede de kraftige regnskyl.
  2. Borgermødet på Dalum Biblioteket vedrørende to velfærdsprojekter:
   1. Istandsættelse af indre gård
   2. Forskønnelse af facade/indgangsparti mod Dalumvej.

Biblioteket har fået penge til projektet, hvor indre gård skal istandsættes og omdannes således det bliver mere attraktivt for skoleelever at opholde sig med en bog i nærheden af biblioteket.

 1. Status fra kasserer (Per)
  1. Udgifter til årets sommerfest kr. 629,20.
  2. Et hængeparti ift. at Shila har haft et tilgodehavende for Hosting på kr. 315. Beløbet er betalt.
  3. Indestående i Banken kr. 25.157,39 + i kontanter kr. 1.000
  4. Mangler betaling ift. el-udgift til hjertestarter. Per finder en løsning med Hanne og Tom.
 1. Hjemmeside (Kasper)
  1. Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde
   1. Opdatering af hjemmeside, arrangementer mv.
 1. Hjertestarter (Gorm)
  1. Gorm kontakter Ole T. Nielsen fra TrygFonden for aftale om nyt førstehjælpskursus. Dette således, at flere af Gadeforeningens medlemmer kan føle sig trygge i betjeningen af vores hjertestarter.
   1. Invitation / tilmelding går via foreningens hjemmeside / Facebook
 1. Opsamling omkring papirfabrikken og trafikforhold (Gorm)
  1. Det sker desværre alt for ofte, at cykler / biler der kommer ud fra Kirkegården på Fruens Bøge Alle ikke ser sig tilstrækkeligt for.
   1. En mulig løsning er at klippe hækken ved indgangen til Kirkegården, hvilket vil give alle et bedre udsyn.
   2. En anden mulighed er et mindre bump / chikane på den sidste del af vejen fra Kirkegården, således trafikanter bliver gjort opmærksom på overgangen fra sti til vej.
 1. Planer for advent, jul og nytår
  1. Inspektionsrunde af gadens lyskæder.
   1. Jonas, Gorm og Per tilser lyskædernes stand og beslutter herefter, om der skal købes lyskæder med batteri eller om det skal være til el.
  2. Lyskæderne tændes 1. Advent søndag, den 3. december 2023, kl. 17.00. Jonas og Per gør klar til arrangementet og handler ind. Ann May levere glas.
  3. Nytårsløb – Er det fortsat Solveig og Shila der er tovholder på arrangementet.
  4. Bestyrelsen er enige om at Velodrom spørges igen i år for afvikling af generalforsamlinger i 2024. Gorm og Per undersøger.
 1. Eventuelt
  1. Bemærkning fra beboer ift. træerne der er plantet i vej-bedene.
   1. Træerne i vej-bedene er bredbladet røn ”Sorbus Latifolia Atro” specielt udviklet til at stå i et vej-bed. Træet tåler vejsalt. Årsagen til at træet ikke vækster som forventet, skyldes kvaliteten af jorden og manglende næring.
  2. Jonas har søgt om at få etableret en legeplads i skoven, til børn i aldersgruppen 6- 12 årige, som erstatning for gå-vipperne, der er klar til udskiftning. Tanken er nogle svævebaner, forhindringer og lignende.
  3. Hjertestarter. Gorm kontakter TrygFonden Ole T. Nielsen for aftale om et nyt kursus i betjening af hjertestarteren.

Næste møde, mandag den 27. november 2023, kl. 19.00 hos Kasper

                                                                                                             Ref. Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.