Referat af bestyrelsesmøde i Gadeforeningen FruGurli

Mandag, den 14. juni 2023, kl. 19.00, hos Per

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde
  1. Referatet fra den 26. april 2023 blev godkendt.
  2. Formandens beretning fra generalforsamlingen den 20. marts 2023, mangler fortsat
 1. Gennemførte arrangementer
  1. Der har ikke været fællesarrangementer siden sidst bestyrelsesmøde
 1. Status fra kasserer (Per)
  1. Per oplyser, at 9 medlemmer har betalt.
  2. Thomas og Michelle fra FA-22 har fået indbydelse og kontingent opkrævning
 1. Hjemmeside (Kasper)
  1. Hjemmesiden trænger til en opdatering af referater, af bestyrelsesmedlemmer og arrangementer
 1. Hjertestarter (Ann May)
  1. Fadderskab til hjertestarter overdrages til Gorm
 1. Opsamling omkring papirfabrikken og trafikforhold (Gorm)
  1. Den 20. juni 2023, kommer der besøg af rådmand Søren Windel for besigtigelse af den kommende cykelsti ved åen. Der vil være deltagelse af beboere fra gadeforeningen.
  2. Skiltning ved kærlighedsstien skal tydeliggøres
  3. Skiltning om ”Blind Vej” fra FA-16 og retning mod skoven er ikke tydelig
  4. Fortove på Fruens Bøge Alle skal helst ensrettes. Gorm undersøger om der er hjælp fra Odense Kommune, Park og Vej eller Trafik og Mobilitet.
 1. Eventuelt
  1. Intet nyt

Næste møde, onsdag den 20. september 2023, kl. 19.00 hos Gorm

                                                                                                             Ref. Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.