Referat af bestyrelsesmøde

afholdt torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.30 hos Jonas

Deltagere: Ann May, Kjeld, Jonas og Per.

Afbud: Ib og Kasper

Dagsorden:

 • Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. november 2021
  • Referatet er godkendt
 • Gennemførte arrangementer
  • Julelysene på vejtræerne blev tændt den 1. adventsøndag kl. 16.30. Et hyggeligt arrangement med bobler og julekager. Der var et pænt fremmøde med ca. 40 deltagere.
   • Belysningen på vejtræerne har vagt positiv opsigt og der er kommet mange glade tilbagemeldinger, hvorfor julebelysningen fortsætter. Bestyrelsen stræber efter at julelysene skal være tændt i december og januar måned.
   • Der skal laves en turnusordning ift. udskiftning af batterier på lyskæderne. Det tager ca. ½ time at skifte alle batterier og de skal skiftes hver 3 dag.
  • Julekomsammen og Nytårsløb blev ikke gennemført grundet COVID-19.
 • Status fra kasserer (Per).
  • Årsregnskabet 2021 blev omdelt. Gadeforeningen har en beholdning på kr. 27.501,51.
 • Hjemmeside (Kasper): Status.
  • Hjemmesiden skal opdateres generelt. Derudover skal godkendte referater og bestyrelsesmedlemmerne rettes.
  • Facebook gruppe skal gennemgås således at det kun er beboerne på gaden der er medlem. Ligeledes skal administrator kun være Kasper.
 • Hjertestarter (Ann May).
  • Der er tilsagn om at en evt. hjertestarter kan sættes op på garagen på FB 14.
  • Ann May undersøger muligheder hos Trygfonden. OBS ansøgningsfrist marts 2022.
 • Status og opsamling
  • Julekomsammen måtte desværre aflyses
  • Vandrepokal for forskønnelse (Ann May)
   • Ann May samler op hos kunstner
  • Forskønnelsesudvalg (Jonas). Status for regnvandsbede og privat nedsivning
   • Der er lavet yderligere 2 regnvandsbede. Så der mangler endnu 5 huse.
  • Dalum Papirfabrik. Lokalplaner, Status for område Øst, Grønt område, Odense Å-sti (Kjeld).
   • Intet nyt
  • Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og Fredens Allé) (Kjeld).
   • Intet nyt
 • Kommende arrangementer
  • Nytårsløb udsat til foråret.
   • Afventer initiativ fra Solveig.
  • Generalforsamling den 17. marts 2022, kl. 19.
   • Vi skal have fundet et sted at være.
   • Der skal udarbejdet en indkaldelse. Kjeld rundsender forslag.
  • På valg er Ann May, Per, Jonas og Ib
  • Indkaldelse udsendes til alle gadens beboer
  • Der bestilles plads på Carls Lund til generalforsamlingen den 17. marts 2022. Kjeld kontakter dem.
 • Eventuelt

Et sumpet område på kærlighedsstien. Denne er meldt ind til kommunen.

 • Næste møde Aftales ved generalforsamling

Ref. Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.