Referat af bestyrelsesmøde

Afholdt onsdag, den 2. november 2022 kl. 19.30 hos Ann May

Deltagere:     Ann May, Solveig, Jonas og Per. 

Afbud:           Kjeld og Kasper

 1. Godkendelse af referat
 2. Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2022
  1. Det er ikke muligt at finde referatet, jf. Jonas
 3. Referat af bestyrelsesmøde 20. september 2022
  1. Godkendt
 4. Gennemførte arrangementer
 5. Ingen siden sidst
 • Status fra kasserer (Per)
 • Kassebeholdningen er uændret
 • Hjemmeside (Kasper)
 • Status, hjemmesiden opdateret? Nye tiltag?
  • Intet nyt – Kasper samler op
 • Hjertestarter (Ann May).  
 • Der laves et opslag på Fru Gurli og Facebook om at Gadeforeningen har fået tilsagn om en hjertestarter. Ann May udarbejder opslag – Kasper annoncer
 • Der skal oprettes en brugergruppe omkring hjertestarteren, max 8 personer. Der skal findes et egnet lokale med god gulvplads og en hvid væg
  • I skrivende stund er der kommet meddelelse om, at kurset afholdes
   • Mandag den 5. december 2022, kl. 16.00 – 20.00. Underviser Ole T. Nielsen fra TrygFonden, møder op 30 min før kursusstart
 • Hjertestarteren skal forsikres, se vejledning fra TrygFonden
 • Ved ophængning af hjertestarter, skal dette gøres af autoriseret elektriker
 • Status og opsamling (Jonas)

Regnvandshåndtering. Status for regnvandsbede og privat nedsivning

 • Jonas laver et oplæg med information om, hvor mange kvm vi mangler for at opfylde nedsivningskravene fra VandcenterSyd. Kasper annoncer på hjemmeside og Facebook.
 • Kommende arrangementer

Julekomsammen – lysene tændes på gadens træer

 • Lysene sættes på træerne den 22. november kl. 15.00 – tovholder Kjeld og Jonas
  • Der skal udarbejdes en turnusordning ift. opladning og udskiftning af batterier på lyskæderne. Lyskæderne skal være tændt til og med januar 2023 (9 uger skal fordeles). Jonas er tovholder og udarbejder oplæg til Facebook og hvis der fortsat ikke er nok tilmeldinger, hejses flaget igen ved lys-tændingen.
 • Lysene tændes den 27. november kl. 17.00
  • Solveig og Ann May handler ind. Bobler og julesødt
  • Kasper vil du annoncere begivenheden på Fru Gurli og på Facebook.

Nytårsløb

 • Traditionen tro afholdes der igen i år nytårsløb den 31. december kl. 11.00.
  • Solveig er tovholder og detaljer på rute mv. følger snarest. Dog kan afsløres, at løbe-ruten er 5 km og gå-ruten er 3 km.
 • Evt.
 • Ingen punkter under eventuelt

Næste møde onsdag den 1. februar 2023, kl. 19.30 hos Kjeld

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.