Referat af ordinær generalforsamling den 17. marts 2022, kl. 19.00

På Restaurant Carlslund.

Referat af ordinær generalforsamling den 17. marts 2022, kl. 19.00

På Restaurant Carlslund.

Fremmødt:   Fruens Bøge Allè nr. 1, 4, 7, 8A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 26, 27, 32 og 41

                      Gurlis Allè nr. 1, 2, 4, og 5

 1. Velkomst v/bestyrelsesformand Kjeld
  1. Formanden bød velkommen til årets generalforsamling, som i år holdes i nye lokaler på Carlslund.
 2. Valg af dirigent
  1. Ib modtog valget som dirigent.
  1. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og i overensstemmelse med vedtægterne.
 3. Valg af referent
  1. Ann May modtog valget som referent.
 4. Formandens beretning. (Beretningen vedlægges referatet)

Sidste nyt fra Dalum Papir område (Kjeld)

          Tidsplan rykket – Den første demo lejlighed står først klar til november 2022.

Status for regnvandsprojekt (Jonas)

          25 husstande er med i projektet, hvoraf 3 fortsat mangler at få udført separationen.

          Overordnet er projektet forløbet planmæssigt til alles tilfredshed. Der har været enkelte komplikationer ift.

Kloaktilslutning

          Nye krav til 100% retning på rørføringen

          Næringsfattig jord til vores planter, hvilket kan begrænser væksten

Information om hjertestarter (Ann May)

Foreningen har søgt Trygfonden om at få sat en hjertestarter op på Fruens Bøge Allè. Ansøgningsfristen udløb den 1. marts 2022 og Trygfonden forventer en ekspeditionstid på ca. 3 måneder, hvorfor vi forventer at få et svar den 1. juni 2022.

Såfremt vi får afslag fra Trygfonden, var generalforsamlingen enig i, at der skal sendes nye ansøgninger til andre udbydere af hjertestartere.

Måtte det ikke lykkedes at modtage en hjertestarter fra en fond, fremlægges oplæg til indkøb af en hjertestarter for foreningens penge ved næste ordinær Generalforsamling. 

Hjemmeside og Facebookgruppe (Kasper)

          Tjek om alle har den rigtige mailadresse

 • Godkendelse af årsregnskab 2021 (Per)
  • Indbetalt kontingent, kr. 7.200
  • Udgifter i alt, kr. 6.540,00
  • Foreningens aktiver pr. 31.12.2021, kr. 27.501,51
  • Regnskabet er godkendt
 • Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter
  • Sommerfest – festudvalg – festudvalget vælger 3. eller 4. weekend i august
  • Festudvalget 2022 er FB nr. 10 og FB nr. 14.
  • Havevandring – intet blev aftalt
  • Snapseklubben. Per Jensen er tovholder og indkalder som opstart til indsamling af ingredienser.  
  • Julekomsammen – afholdes evt. sammen med lysfesten 1. adventssøndag.
  • Nytårsløb – Solveig ansvarlig
   • Der er fortsat løbetrøjer til salg
  • Forslag fra Annette (GA 2):
   • Udendørs funktionel træning for hele kroppen i gadeforeningens regi. Forslag om to gange ugentlig, med simple redskaber og for alle aldre.
   • Annette er tovholder og sender invitation
 • Indkomne forslag fra foreningens medlemmer, jf. vedtægternes § 6, stk. 4
  • Der er ikke modtaget forslag
 • Kontingent fastsættelse
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 200,00). Forslaget blev vedtaget.
 • Valg af ny bestyrelse, jf. § 4 stk. 3.
  • Ann May Valeur, blev genvalgt
  • Per Jensen, blev genvalgt
  • Kasper Kristensen, blev genvalgt
 • Valg af suppleant, jf. § 4, stk. 1
  • Ib Christensen, ønsker ikke genvalg
   • Solveig Christiansen, blev valgt som suppleant
   • Peet (GA 4) vil gerne være behjælpelig som omdeler.
 • Valg af revisor
  • Claus Hansen, blev genvalgt
 • Eventuelt
  • Ditte takker for den store opbakning og imødekommenhed, når vængets små poder banker på døren til Halloween.

Første bestyrelsesmøde er den 17. maj 2022, kl. 19.30 hos Solveig

                                                                                                                                  Ref.: Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling- referat. Bogmærk permalinket.