Referat af bestyrelsesmøde 15.09.21

Gadeforeningen FruGurli

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 15. september 2021 kl. 19.30. Mødet blev afholdt hos Per.

Fremmødt:      Ann May, Kjeld, Kasper, Jonas, Per

Afbud:  Ib.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2021

Godkendelse udsættes til kommende møde

  • Konstituering af bestyrelsen

Per, kasserer

Kasper, webmaster

Ann May, næstformand og sekretær

Kjeld, formand

Jonas, projektkoordinator på regnvandsbede og privat nedsivning

Claus Hansen, fortsætter som foreningens kasserer.

  • Gennemførte arrangementer

Gadefest 14. august 2020

Det var et godt arrangement, trods udfordringer med blæsten. Teltet blev nøjsomt tøjret så arrangementet kunne forløbe i tørvejr. Fremmødt var ca. 30 inkl. gaden børn. Gadefesten kostede kr. 164,90. Der blev også tid til en havevandring og besigtigelse ift. de nedsivningsanlæg  som er etableret i de private haver. Det gav god inspiration. Alt i alt var det en god og hyggelig gadefest. En stor tak til festudvalget.

Manual for opsætning og nedtagning af teltet udarbejdes af Kjeld. Blot til inspiration således de fleste detaljer huskes.

Det vurderes at der er behov for et nyt telt. Punktet sættes på dagsorden næste gang. Kasper undersøger mulighederne. 12 x 3 meter.

  • Status fra kasserer (Per).

Per gav en hurtig gennemgang af de bevægelser der har været på regskabssiden herunder salg af trøjer.

  • betalende hustande pr. dato.

Udgifter til skilte v/kærlighedsstien. Gadeforeningens andel udgjorde kr. 1.867,50.

Generalforsamling kr. 878,00

Der er ikke solgt yderligere trøjer (undersøg restlager – ligger hos Peter)

Status konto kr. 26.837,91 og kontantbeholdning kr. 3.200

  • Hjemmeside (Kasper):

Hjemmesiden opdateres med bestyrelsesmedlemmer og et nyt billed af Fruens Bøge Alle.

Mail-adresse skal opdateres ift. fraflyttere

  • Status og opsamling

Vandrepokal for forskønnelse (Ann May)

Se beslutning fra GF 2018. Ann May skriver til kunstener og aftaler et tidspunkt i november 2021.

Forskønnelsesudvalg (Jonas).

  1. ud af 25 hustande har etableret privat nedsivning på egen matrikel. Det forløber

planmæssigt og vandcentersyd er tilfreds med forløbet.

      Dalum Papirfabrik. Lokalplaner, Status for område Øst, Grønt område, Odense Å-sti (Kjeld).

Der sker ikke det helt store på Dalum Papirfabrik. Der er sat markeringspæle ift. matrikelskel og træerne hvor der skal bygges er fjernet.

På selve papirfabrikken er processen lidt langsommer end forventet. Det var forventet at de første boliger stod klar til indflytning sommeren 2022. Dette kommer ikke til at ske. Der er stor forsinkelse på projektet.

Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og Fredens Allé) (Kjeld).

 Intet nyt

  • Kommende arrangementer

Efterårsprogram. Nye ideer?

Intet nyt

       Julekomsammen

Olley’s Cafe bestilles til den 12.12.2021, kl. 15.00 – 17.00 (Ann May)

Æbleskiver, gløgg, kaffe og vand

Aktivitet afventer. Toke spiller til et par julesange.

       Nytårsløb

Shila og Solveig – arrangør. De skal spørges Ann May

8.    Datoer for kommende bestyrelsesmøder

       17. november 2021, kl. 19.30 hos Kasper

       20. januar 2022, kl. 19.30 hos Jonas

       Generalforsamling torsdag den 17. marts 2022, kl 19.00 Bestilles hos Olley’s Cafe (Ann May)

Evt.

Julelys på gadens træer. Jonas tager teten

Hjertestarter, sættes på dagsorden til næste møde.

                                                                        Ref: Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.