Referat af ordinær generalforsamling i Gadeforeningen Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé, afholdt den 22. juni 2021.

Fremmødte: GA 1, F 41, F 24, F4, GA 2, F 8A, GA 3, F37, GA 7, F 5, F 7, F31.

Afbud:              Jonas

 • Velkomst v/bestyrelsesformand
  • Kjeld
 • Valg af dirigent
  • Ib
 • Valg af referent
  • Ann May
 • Formandens beretning, herunder
  • Sidste nyt fra Dalum Papir området (Kjeld).
   • Det forventes, at Fjernvarme Fyn allerede lukker i 2022, mod oprindeligt 2025. Opgaven flyttes til Fynsværket.
   • Præsentation af bestyrelsen
   • Beretningen er vedlagt
 • Status for regnvandsprojektet (Jonas).
  • Ib informerede ift. eget arbejde med faskiner.
  • Der er 30 der skal have det etableret og 6 er allerede etableret.
  • Forslag om at der bliver en rundtur på vejen ift. de individuelle løsninger på faskiner.
  • Ud for nr. 7 løber vandet ved siden af. Bestyrelsen kontakter VCS for udbedring.
 • Hjemmeside og Facebookgruppe (Kasper).
  • Der skal tages et nyt billede af vejen med de nye vandbede.
 • Godkendelse af årsregnskab, gennemgang v/ Per Jensen (årsregnskab vedlagt)
  • 34 betalende hustanden
  • Foreningens udgifter
   • Nytårsløb i 2019
   • Generalforsamlingen
   • Sommerfest
   • Teknik og gebyr
    • I alt kr. 2.500
   • Forslag til at benytte nogle af foreningens midler:
    • Container til haveaffald
    • Punktet genoptages under evt.
 • Bestyrelsens forslag til kommende års aktiviteter:
  • Fortsat involvering i planerne for Dalum Papir-området
 • Sommerfest, havevandring, julekomsammen og nytårsløb
 • Forslag til sommerfest den 14. august 2021. Efterlysning af et festudvalg Jesper og Birgit melder sig og står for arrangementet.
 • Havevandringer, kan være i mange former
 • Nytårsløb og julekomsammen. Samme princip som det plejer. Kontakt til arrangørerne om de fortsat vil står for arrangementet
 • Andre forslag er velkomne

Jesper i nr. 31 tilbyder gerne at give en hånd til at køre på genbrugsplads i ny og næ.

Storskrald hentes af kommunen 2 x om året. Ikke haveaffald.  Man skal selv bestille hos Odense Renovation.

Hjertestartet, undersøge om pris

Kantsten, og fliser – kontakt Odense Kommune Park og Vej

 • Indkomne forslag fra foreningens medlemmer, jf. vedtægternes § 6 stk. 4:
  • Der er ikke indkommet forslag
  • Skulptur til vejen / vandrepokal
   • Arbejdet fortsætter
 • Kontingent fastsættelse:
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (kr. 200,00)
   • Vedtaget
 • Valg af ny bestyrelse, jf. § 4 stk. 3, på valg er
  • Kasper Kristensen, genvalgt
  • Kjeld Sandby Hansen, genvalgt
 • Valg af suppleant, jf. § 4, stk. 1, på valg er
  • Ib Christensen, genvalgt
 • Valg af revisor, på valg er
  • Claus Hansen, genvalgt
 • Eventuelt
  • Hjertestarter
   • Skal undersøges og der var stor tilslutning til en hjertestarter i gadeforeningen.
  • Tovholder på sommerfest
   • Jesper og Birgit
  • Rotter på vejen.
   • Vær opmærksom på at der ikke ligger gammel frugt og fuglemad i haverne, da det tiltrækker rotterne.

Ref. Ann May

Dette indlæg blev udgivet i Generalforsamling- referat. Bogmærk permalinket.