Referat af bestyrelsesmøde den 15. november 2021

Gadeforeningen FruGurli

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 15. november 2021 kl. 20.00, hos Kjeld

Deltagere: Ann May, Ib, Kjeld, Kasper, Jonas og Per.

Godkendelse af referat

 • Generalforsamling afholdt den 22. juni 2021, godkendt
 • Bestyrelsesmøde afholdt den 15. september 2021, godkendt

Gennemførte arrangementer

 • Der er ikke afholdt arrangementer siden sidst
 • Der er ikke nye planlagte arrangementer

Status fra kasserer (Per)

 • Gadeforeningen har 36 medlemmer, hvilket er ny rekord. Der indestår kr. 30.607,91 i banken.

Hjemmeside (Kasper)

 • Hjemmesiden er ikke opdateret
 • Vi mangler fortsat et billede af gaden. Der er forslag om et vinter- og et sommerbillede.

Julebelysning i vejtræer (Jonas)

 • Der er indkøbt en enkelt juletræskæde som test. Den fungerede rigtig godt og Jonas indkøber 8 kæder og 6 x AAA batterier til hvert træ. Batterierne skal være genopladelige og der skal indkøbes opladere.
 • Der nedsættes et belysningsudvalget som består af Jonas, Kasper og Ann May.
 • Lysene tændes 1. adventsøndag kl. 16.30 og arrangementet åbnes med bobler og brunkager.

Hjertestarter.

På generalforsamlingen blev muligheden for en hjertestarter drøftet. Bestyrelsen har derfor indhentet nogle priser på en hjertestarter, som i givet fald skal opsættes på vejen.

 • En hjertestarter koster mellem kr. 9.000 – kr. 16.000. Hertil kommer vedligeholdelse som koster kr. 1.250 – kr. 3.000 pr. år.
 • Trygfonden tilbyder nogle kurser i betjening af hjertestarteren.
 • Ib undersøger mulighederne hos Trygfonden ift. type og placering og søger ligeledes om en hjertestarter inden 1. marts 2022.

Status og opsamling

 • Vandrepokal for forskønnelse (Ann May)

Bo Kavlslund vender tilbage med dato i januar / februar 2022

 • Forskønnelsesudvalg (Jonas). Status for regnvandsbede og privat nedsivning

18 af gadens beboere har fået etableret regnvandsbede. Endnu mangler 7 – 8 huse..

 • Dalum Papirfabrik. Lokalplaner, Status for område Øst, Grønt område, Odense Å-sti (Kjeld).

Der er ikke rigtig sket noget nyt, dog har vi stor glæder af piloteringen.

 • Kulturaksel går fra indgangen igennem den gamle hal ud til Dalumvej og ned til broen over åen. Illustration fra træ til papir.
 • Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og Fredens Allé) (Kjeld).

Intet nyt

Kommende arrangementer

 • Julekomsammen. 1. vi skal have fundet et sted at være, 2. praktisk arrangement

Susanne spørger Kirken ift. Annekset

Duridernes Hus, Per undersøger

Bibliotek ift. GF Kjeld undersøger

 • Nytårsløb.

Solveig vender tilbage med svar når hun har talt med Shila.

 • Generalforsamling afholdes den 17. marts 2022, kl. 19.

Vi skal have fundet et sted at være.

 • Evt.

Næste møde den 20. januar 2022, kl. 19.30 hos Jonas

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.