Bestyrelsesmøde 4 februar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde Fru Gurli d. 4/2-15

Pkt.1 Godkendelse af referat og dagsorden

-Godkendt

Pkt.2 Meddelelser fra formanden.

-Årsregnskab og kassebeholdning

  • Årsregnskab og kassebeholdning ser fint ud og er godkendt af bestyrelsen. Årsregnskabet bliver vedlagt som bilag til indkaldelse til generalforsamlingen.

-Medlemmer/ikke medlemmer af gadeforeningen

  • Medlemsoversigten skal opdateres
  • Til IKKE medlemmer af gadeforeningen bliver der lavet en forside til indkaldelsen, som de vil få incl. Indkaldelse – årsregnskab.

-Generalforsamlingen

  • Ann May har lavet et udkast til generalforsamlingen,- små justeres af bestyrelsen og herefter godkendt.

-Fru Gurlis hjemmesiden

  • Hvis der er nogle interessante ting på et bestyrelsesmøde, som kunne være relevant for gadeforeningen her og nu, kunne der komme et nyhedsbrev på hjemmesiden.

-Forskønnelsen af vejen

  • Hanne Pedersen fra Odense kommune vil gerne mødes med styrelsen og høre hvad vi har af forslag vedr. forskønnelse af vejen. Der bliver afholdt et møde hurtigst muligt, så vi ved hvad mulighederne er inden generalforsamlingen.

Pkt.3 Bordet rundt.

-Claus

  • Samtidig med at der bliver runddelt indkaldelse til generalforsamlingen, prøves der at blive sendt indkaldelse på mail også, da indkaldelsen fremadrettet skal sendes på mail.

-Kjeld

  • Anders V. Bertelsen kunne evt. komme ud og give en rundtur i Fruens Bøge og fortælle om dens historie.

-Shila

  • Der bliver ikke lavet en chat via hjemmesiden, så hvis der er behov for at chatte bliver det over facebook.

Pkt 4. Eventuelt

  • Generalforsamling ved ¨den skallede kok¨ den. 19/3-15 kl 19.00
  • Næste møde- konstituering af bestyrelse er den 9/4-15 ved Kjeld.
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.