Bestyrelsesmøde 10 september 2014

Bestyrelsesmøde Fru Gurli d. 10.9.2014

Pkt. 1. Godkendelse af referat og dagsorden

-Godkendt

Pkt. 2. Meddelelser fra formanden.

-Status telt

oClaus fra bestyrelsen har foreslået, at han kigger på stængerne. Han kan muligvis reparere dem.

oTeltet har fået nogle revner, men Claus og Ann May er meget pragmatiske omkring det og mener, at det måske kan klares med Gaffa-tape.

oBestyrelsen har enstemmigt vedtaget, at der indkøbes et telt til formålet gadefesten. Det købes, når/hvis Ann May og Claus skønner, at teltet ikke kan holde til mere (5x8m). Det vil blive indkøbt i foreningens regi og til foreningen.

-Forskønnelse af gaden

Afslag fra Natur, Park og Vej

oPå baggrund af generalforsamlingens opbakning (30 husstande) prøver vi igen. Brev udarbejdet af Ann May.

-Parkering FB/Arrangementer på Engen

oIndeholdt i brevet fra Ann May.

-Kano

4 husstande har indkøbt kano til fælles brug, ligger i Dalum Havn.

Der lægges info på hjemmesiden om kanoen.

-Løbeklub

o5.45. Næste onsdag starter vi. Der kan foretages ændringer.

Sættes på hjemmesiden – henvendelse til Silja, tlf. nr. 40208244.

-Fruens Bøge st.

Stephanie, Regionsrådet: Stationernes fremtid ligger til afgørelse i Trafikstyrelsen. Regionsrådet har indstillet til Trafikstyrelsen, at man ikke bør lukke stationerne. Materiale sendes til Ann May.

Pkt. 3. Bordet rundt

-Kjeld

Fik en henvendelse fra Odense Kommune vedr. interviews med dem, der havde været med i projektet omkring Odense Å Sti. Kjeld gav i den forbindelse feedback på projektet – spændende projekt, godt at det var med på Dalumdagen, godt med den åbenhed, hvor man kunne komme ind med forslag på Dalumdagen. Stor interesse for Dalumdagen og godt arrangement. Det virker som om der er interesse fra kommunen, og at der er villighed til at sætte penge af til det.

Kjeld kan spørge til, hvor Odense Kommune er i processen nu.

Forslag til interesseundergrupper?

Mandeklub? Øl-smagning, Biograf, Vinsmagning

Aktivitetsklub? Samme eventuelle tiltag.

Haveklub (drikker en øl sammen, på et stille og roligt niveau)

Kan være en god måde til at lave noget sammen med dem, man bor i nærheden af

Noget for børnene?

Vi kan være kontaktpersoner for gode idéer og tiltag.

Kan tages op på Generalforsamlingen

Kom gerne med forslag!

 

-Shila

Idé: Zumba (Street-zumba for enden af vejen)

Laver et nyhedsbrev, når der er nyheder på hjemmesiden

Arbejder videre med link om Nabohjælp + gode idéer (se seneste referat)

-Silja

Intet nyt.

-Claus – kontingenter

Mail-liste udarbejdes og sendes til Shila indenfor ca. 14 dage.

Vi laver en bruttoliste med alle mailadresser, vi har, og en netto-liste med medlemmerne, som kun er dem vi sender nyhedsbreve til.

Vi kan lave en seddel med indbydelse til ikke-medlemmer. Der kan fremgå, hvad vi arbejder med.

-Sandie

Der er mange, der har sat ”Nabohjælp” op på deres postkasser.

Pkt. 4. Eventuelt

Nyt festudvalg – punkt til generalforsamlingen – 3. lørdag i august (15. august 2015).

Datoer for de næste to møder –  7. januar 2015 (onsdag – hos Ann May) og 9. april (torsdag – Kjeld).

Generalforsamling torsdag d. 19. marts kl. 19 (Ann May undersøger om det passer hos Den Skaldede Kok).

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.