Bestyrelsesmøde 9 april 2015

Referat fra Bestyrelsesmøde Fru Gurli d. 9/4-15

Deltagere: Shila, Sandie, Claus, Kjeld og Ditte

Fraværende: Ann May er syg.

Vi bød velkommen til Ditte og startede med en kort præsentationsrunde.

Pkt 1. Godkendelse af referat

-Referatet fra generalforsamlingen er ikke blevet sendt ud, så vi gennemgik kort punkterne fra dagsordenen med henblik på at samle op på de ting var oppe på generalforsamlingen.

Pkt 2. Meddelelser fra næst formanden

-God generalforsamling, god tilslutning.  Det tegner godt!

-Den rigtige dato for sommerfest skal på hjemmesiden så folk ved det,- den 3. Lørdag i august. Shila sørger for dette.

-Vi skal have positiv tilsagn om åbne maillister. Shila sender en mail ud til alle fra gadeforeningen som så skal sende en bekræftelse tilbage.

-Hjertestarter. – Ditte finder ud af pris og hvor den nærmeste hjertestarter er pt.

-Mail fra Jan Slusarek omkring ny facebook side vedr. dalumdag 2015. Dalumdag er d. 20/6-15. ”Kom med en ide og vind 200.000kr til ideen.” Nærmere info om tid og sted kommer.

Pkt 3. Konstituering.

-Sandie blev valgt som referent

-Claus blev valgt som kassere

-Shila ved valgt som webmaster

Vi går ud fra Ann May gerne vil foresætte som formand. Alle i bestyrelses mener hun er den bedste til posten.

-Kjeld blev valgt som næst formand

-Ditte blev valgt som suppleant

Claus snakker med Ann May vedr. Revisorer.

Pkt. 4. Bordet rundt.

-Shila

  • Shila lægger en påmindelse ud på streetzumba ud på hjemmesiden og sender en mail.

-Claus

  • Kontingent bliver sendt ud på folks mailadresser. Claus snakker med Ann May om, hvornår den kan blive sendt ud. Hvis nogle ikke betaler første gang, bliver der sendt en rykker,- betaler de stadig ikke, kan det overvejes om vi bør banke på deres dør. De folk der ikke er medlem men som står under evt på vores liste får et fysisk kontingent i postkassen.

Pkt 5. Næste bestyrelsesmøder

-torsdag d. 4/6-15 kl 19.30 hos Kjeld

Punkter til næste møde:

  • nabohjælpeskilte skal søges d. 2/9-15 kl 9. Først til mølle princippet. Vi skal have fundet ud af hvor skiltene skal stå og søge kommunen om tilladelse.
  • Find ud af om festteltet kan bruges inden næste møde. Teltet er ved Ann May.
  • Loppemarked på vejen.
  • Ideer til dalumdag.

-Torsdag d. 3/9-15 kl 19.30 hos Claus

-Torsdag den 26/11-15 kl 19.30 hos Ditte

-Torsdag den 4/2-15 kl 19.30 hos Shila

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.