Bestyrelsesmøde 7 december 2015

Bestyrelsesmøde, mandag den 7. december 2015, kl. 19.30
Til stede: Kjeld, Claus, Ann May, Ditte, Shila
Afbud: Sandie
Pkt. 1: Godkendelse af referat fra den 3. september 2015
• Referatet blev godkendt.
Pkt. 2: Information v/formand
• Opsamling på forskønnelse/nabohjælp mv.
◦ Der er ikke noget nyt fra kommunen. Forskønnelse af vores veje har været et fokuspunkt
for bestyrelsen i ca. 2 år, men der er ikke sket noget videre. Vi foreslår at det kommer på
som punkt til generalforsamlingen. På generalforsamlingen skal der samles en gruppe
der vil overtage arbejdet med forskønnelse af vejene, herunder dialogen med
kommunen. Der skal være en fra bestyrelsen med i denne gruppe. Indtil
generalforsamlingen står Ann May for kommunikationen med kommunen.
• Velkomst til nye naboer
◦ Der er ikke kommet nye naboer siden sidste møde og der er pt. ikke nogle huse til salg.
Ann May har skrevet et velkomstbrev, som sammen med foreningens vedtægter og
seneste referat fra ordinær generalforsamling deles ud til nye naboer.
• Generalforsamling 10. marts 2016, kl. 19.00
◦ Det er ikke bekræftet at vi skal være på “den skaldede kok”. Ann May tager kontakt til
dem igen.
• Bilag for indkøb af telt
◦ Teltet kostede 1500 kr.
Pkt. 3: Bordet rundt / opsamling siden sidst
• Claus
◦ Kontingent/medlemmer: Der er 27 medlemmer af foreningen pt. Ann May har lavet en
skrivelse som afleveres til de beboere der sidste år var med i foreningen, men som i år
ikke har betalt kontingent. Der afleveres også seddel til nr. 4, 6 og 24, som er nye på
vejen. Claus deler skrivelsen ud og skaffer mailadresser.
◦ Kiggeadgang til revisor: Ann May spørger revisor (Per) om han vil have kiggeadgang til
foreningens konto.
• Kjeld
◦ Odense Å-sti projekt: Der er ikke noget nyt. Kjeld undersøger nærmere, og sender
information til alle i bestyrelsen.
◦ Dalum Papirfabrik/80.000 bolig kvm: Høring i september 2015. Ikke noget nyt.
• Shila
◦ Mail-adresser, herunder tilsagn om åben mailliste fra medlemmer: Shila arbejdet fortsat
på at skaffe tilsagn om åben mailliste fra medlemmer.
◦ Hjemmeside nyt look: Hjemmesiden har fået et nyt look. Den er blevet mere
overskuelig. Shila ændrer ”Nye indlæg” til ”Nyt på hjemmesiden”. Shila forsøger at
fjerne punktet ”Nye kommentarer”. Bestyrelsens private mailadresser fjernes fra
hjemmesiden. I stedet indskrives foreningens mailadresse: info@frugurli.dk. Hvis der
kommer emails til denne, videresender Shila til bestyrelsen. Der tilskrives at foreningen
er på facebook. Der sættes billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. Billederne sendes til
Shila. Foreningens kontonummer sættes på hjemmesiden. Der laves et punkt i øverste
bjælke der hedder ”Aktiviteter”. Her lægges info om kanoklubben og løbeklubben.
”Hjertestarter i Dalum” ændres til ”hjertestarter”. ”Bestyrelsen for gadeforeningen”
ændres til ”Bestyrelsen”
• Ditte
◦ Hjertestarter – lokal tilskud: Ditte undersøger om der kan gives tilskud til en hjertestarter
og hvad der kræves for etablering. På generalforsamlingen præsenterer vi hvad der skal
til for at vi kan etablere en hjertestarter. Punktet kommer på til næste gang.
Pkt. 4: Julehygge
• Julehygge er den 20. december 2015, kl. 14-16.
• Alternativ til Spejderhytten: Vi er i Shilas kælder.
• Fordeling af arbejdsopgaver
◦ Invitation: Ann May laver en invitation. Ditte deler den ud i alle postkasser. Shila sender
den til de mailadresser der har givet tilsagn om åben mailliste.
◦ Musik: Kjeld medbringer guitar og øver på et par sange. Kjeld medbringer nogle
udprintede tekster så alle kan synge med.
◦ Indkøb: Æbleskiver + en pose glutenfri. Solbærsaft. Gløgg, syltetøj, flormelis,
paptallerkner, servietter, dug, engangskrus. Ditte handler den 18/12. Ditte og Shila
koordinerer mængder på det der skal handles.
◦ Bestyrelsen møder hos Shila kl. 12:00 og gør klar.
◦ Hjemmesiden: Shila lægger det på hjemmesiden.
Pkt. 5: Evt.
• Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. februar 2016, kl. 19.30 hos Shila

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.