Bestyrelsesmøde 3 september 2015

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 3. september 2015

Til stede: Ann May, Kjeld, Sandie, Shila og Ditte Afbud: Claus

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra:

• Referat fra bestyrelsesmøde 4. juni blev godkendt

• Referat fra ordinær generalforsamling afholdt den 19. marts 2015 ligger på hjemmesiden

• Referat fra bestyrelsesmøde 9. april ligger på hjemmesiden

Pkt. 2 Information v/formand

• Opsamling på forskønnelse mv. ift. ny henvendelse fra Odense Kommune

◦ Der er kommet mail fra Hanne Petersen Odense Kommune. Hun henviser os videre til Susanne Grøn. Ann May kontakter Susanne Grøn. Ann May orienterer om at der på Langelinie er kommet nogle fine vejchikaner.

• Fruens Bøge Station, tilbagemelding fra Stephanie Lose, Regionsrådet

◦ 11. juni skriver Stephanie Lose at der ikke er noget nyt og at der heller ikke, så vidt hun er orienteret, er noget på trapperne.

• Status på opdatering af hjemmeside

◦ Ann May og Shila har aftalt at de på et tidspunkt kigger på hjemmesiden sammen, og får den opdateret.

• Sommerfest den 15. august 2015, nyt telt, nyt festudvalg 2016.

◦ Sommerfesten blev afholdt med stor succes. Pølseboden var en rigtig god ide. Det nye festtelt er indkøbt og kostede 1500 kr. Teltet ligger hos Ann May. Medlemmer af foreningen kan låne teltet. Vil man låne teltet spørger man Ann May om det er ledigt den pågældende dato. Festudvalg 2016 bliver taget op til generalforsamlingen

• Opsamling på velkomst til nye naboer. Evt.velkomstpakke fra bestyrelsen, vedtægter, velkomstbrev og en flaske vin.

◦ Pga. sommerferie er der ikke blevet udleveret velkomstpakke til nye beboere. Fra dags dato bliver der udleveret velkomstpakke til nye beboere.

Pkt. 3 Bordet rundt / opsamling siden sidst • Kjeld:

◦ Odense Å-sti projekt, dalum Papirfabrik og 80.000 bolig kvm. Projektet kommer i kommuneplanen. Kjeld har i dag sendt en mail for at høre hvornår kommuneplanen kommer i høring.

◦ Input til Kommunen (pkt. 6.4 fra GF referat)t: der er ikke nogle planer om ny kloakering.

• Shila:

◦ Mail-adresser, herunder tilsagn om åben mailliste fra medlemmer. Shila har modtaget tilsagn fra mange, men der er stadig nogle der mangler. Shila skriver ud til dem der ikke har givet tilsagn. Der tilskrives til denne mail at hvis man ikke giver tilsagn kommer man ikke på maillisten. Shila skaffer mailadresser på de nye i nr. 2, 4 og 24.

◦ Nyhedsbrev: der kan ikke laves nyhedsbrev før der kommer flere tilsagn vedr. mailadresser. • Ditte:

◦ Nyt ift. Hjertestarter – lokal tilskud: Intet nyt. Punktet tages op på næste møde.

◦ Lån af Spejderhytte til julehygge arrangement i december 2015: den er booket til den 20. december. Vi afholder arrangementet kl. 14. Kjeld medbringer guitar. Det planlægges nærmere på næste møde. Pkt. 4. Nye initiativer og forslag fra GF.

• Opsamling på plantebytning og loppemarked: vi henviser fortsat til at bruge facebooksiderne ”Frugurli” og ”Os der bor i Dalum”. Pkt. 5. Evt.

• Næste bestyrelsesmøde: 26. november hos Ditte, Fruens Bøge Alle 27.

◦ Planlægge julehygge • Generalforsamling dato: 10. marts kl. 19. Ann May taler med ”Den skaldede kok” vedr. lån af lokaler.

• Dato for sommerfest: 13. august 2016.

• Facebookside: “For os der bor i Dalum (Odense)”. En facebookside bestyrelsen vil anbefale

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.