Bestyrelsesmøde 4 februar 2016

Bestyrelsesmøde, torsdag d. 4/2-16, kl 19.30 

Til stede: Kjeld, Claus, Ann May, Shila og Sandie

Afbud: Ditte

Pkt 1. Godkendelse af referat fra den 7/12-15.

Referat godkendt.

Pkt 2. Information v. Formanden.

Ann May har fået en henvendelse fra Hanne og Torben, Fruens Bøge Alle’ 7.  De vil gerne låne gadeforeningens telt den 27/8-16. Teltet kan godt lånes af medlemmerne af gadeforeningen. Man er naturligvis ansvarlig hvis der sker noget med teltet.

Ann May har ikke fået skrevet til kommunen vedr. Forskønnelse, men det gør hun snareligt. Sommerfesten ændres fra den 13/8 til den 20/8.-16. Fremadrettet bliver der afholdt sommerfest den 3 lørdag i august 

Pkt. 3. Bordet rundt.

Ann May

  • Julehygge var et virkelig godt arrangement. God stemning,

Kjeld

  • Kommuneplanen er i høring nu frem til den 22/2-16.. Kjeld sender pdf filer ud af de nuværende forslag og intentioner til bestyrelsen, så det kan blive lagt på hjemmesiden sammen med referatet.

Kjeld vil på bestyrelsens vegne skrive til kommunen og forhøre sig om de spørgsmål der på nuværende tidspunkt er.  Er det beboelse eller erhverv de har tænkt sig at bygge, hvor højt har de tænkt sig bygningerne skal være og hvor mange boliger har de tænkt sig der skal være!?  Vi vil gerne prioritere, at der bevares en højere grad af grønne områder. Samtidig er bestyrelsen meget interesseret i at få en helhedsplan.

Claus

  • Claus har givet velkomstbrev til Nr 2, nr 6 nr 24 d.11/12-15.
  • Medlemslister sendt ud. I 2015 er der 32 medlemmer. Der er 2 husstande, som vi formoder har glemt at betale. Vi tager kontakt til dem.
  • Claus har lavet årsregnskab som er underskrevet og klar til generalforsamling. Det bliver sendt rundt til bestyrelsen.

Shila

  • Shila har ændret det på hjemmesiden, som der blev aftalt på sidste bestyrelsesmøde, at hun skulle ændre. Der mangler forsat billederne af bestyrelsen. Ann May tager kamera med til generalforsamlingen, så der kan blive taget billeder af bestyrelsen der.
  • Shila sørger for en liste til generalforsamlingen hvor medlemmerne giver tilsagn til en åben mail liste.

Pkt 4. Generalforsamling.

  • Punkter til indkaldelse til generalforsamlingen er lavet og indkaldelse bliver sendt ud.
  • Ang nabohjælp.,- den nye bestyrelse samler op på ansøgning om skilte ved nabohjælp. Ansøgningsfrist for skilt forventes omkring september.
  • Den skaldede kok siger god for den 10/3-16. Kaffe og kage på gadeforeningens regning. Dette står den skaldede kok for. Bestyrelsen mødes mellem 18.30-18.45.

Pkt 5. Evt.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.