Bestyrelsesmøde 22 september 2016

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 22. september 2016, kl. 19.30, hos Ditte
Til stede: Kjeld, Shila, Ib, Ann May
Afbud: Per
Pkt. 1:Godkendelse af referat fra:
Bestyrelsesmøde afholdt den 4. Juli 2016.
Pkt. 2 Information v/formand
Forespørgsel fra Præstegård om medlem af foreningen:
Præstegården har forespurgt om at blive medlem af foreningen. Bestyrelsen er positivt
stemt overfor at Præstegården kan blive medlem af foreningen eller at deltage I
bestyrelsens aktiviteter. Ann May kontakter Præstegården og hører om deres
interesse i at være medlem af foreningen.
Overdragelse af material fra Ann May til Ib, vedr. forskønnelsesprojekt, samt seneste
nyt fra Kommunen. Se seneste referat pkt. 2:
Material fra Ann May blev overdraget til Ib. Ib undersøger materialet og skaber
overblik over projektet.
Nye naboer, opsamling:
Der er flyttet nye til vejen, på Fruens Bøge Alle 10. De er allerede indmeldt i
foreningen.
Fotografering:
Alle fremmødte blev fotograferet. Billederne lægges på hjemmesiden under
bestyrelsen.
Nyt fra kasserer om antal medlemmer og indestående på konto
Der er pt. 32 husstande medlem af foreningen. Der er enkelte flere medlemmer på vej.
Der er 21.000 kr. indestående på kontoen.
Sommerfest, telt og tilbehør:
Sommerfesten gik fint. Der var god opbakning.
Der forespørges om der kan købes noget tilbehør til pynt, fx lyskæder.
Ann May undersøger priser og mulighed for indkøb af tilbehør.
Der foreslås at der købes to nye 3×3 pavillioner, da det store festtelt ikke i år var stort
nok om eftermiddagen da både børn og voksne var til festen.
Ann May undersøger priser og varianter af pavilloner og punktet tages op på næste
møde.
Julearrangement:
Den 18. december hos Shila.
Ditte laver en invitation og sender rundt til godkendelse inden den leveres i
postkasserne.
Arrangementet planlægges nærmere på næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 3 Bordet rundt / opsamling siden sidst
Kjeld:
Odense å-sti: der er intet nyt. Kjeld spørger Anders W. Bertelsen om der er noget nyt.
Dalum Papirfabrik , respons på indsigelse: der er kommet respons på vores indsigelse.
Rundvisning lokalområdet v/Anders W. Bertelsen
Anders W. Bertelsen har tilkendegivet at han gerne vil lave en rundvisning i vores
lokalområde.
Vi foreslår at det bliver en søndag i april/maj kl. 14-16. Kjeld aftaler nærmere med
Anders W. Bertelsen.
Kjeld aftaler et honorar med Anders W. Bertelsen.
Shila:
Maillisten: Shila har mailadresser på 26 medlemmer. Per skal have opdateret
maillisten. Den opdaterede liste sendes til Shila.
Ny mail til medlemmer om åben mailliste: Når Shila har modtaget den opdaterede
mailliste, sender Shila en ny mail vedr. åben mailliste afsted.
Opdatering af bestyrelsen på hjemmesiden:
Shila opdaterer data på bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden
Pkt. 4. Nye initiativer
Fastelavnstøndeslagning for voksne:
Bestyrelsen har besluttet at vi ikke planlægger noget fastelavnstøndeslagning.
Evt. fælles internetudbyder:
Der er nogle på vejene der oplever problemer med deres internetudbyder. Vi opfordrer
til at man får udbyderen til at undersøge forbindelsen i eget hus, og evt. udskifter
routeren.
Bestyrelsen arbejder ikke på en løsning med fælles internetudbyder på vejene.
Skiltning på kærlighedsstien:
Punktet tilføjes forskønnelsesprojektet.
Nytårsløb:
Forslag om nytårsløb i foreningen. Med forskellige ruter, både for børn og voksne.
Ved mållinjen står folk med kransekage og champagne. Foreningen støtter
arrangementet med betaling af forfriskning ved mållinjen. Shila og Solveig
planlægger arrangementet.
Havevandring:
Forslag om havevandring nogle gange i løbet af sommerhalvåret. Hvor vi kan
inspirere og hjælpe hinanden med vores haver. Det meldes ud på
generalforsamlingen, med dato for første vandring.
Pkt. 5. Evt.
Næste bestyrelsesmøde, den 8. december 2016, kl. 19.30 hos Ib
Sommerfest bliver den 19. august 2017.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.