Bestyrelsesmøde 8 december 2016

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 8. december 2016, hos Ib.

Afbud fra Ditte.

Fremmødte: Ann-May, Kjeld, Per, Ib og Shila

Punkt 1:        Godkendelse af referat-udsat pga manglede referat fra bestyrelsesmøde den 22 september 2016

Punkt 2:        Information v/formand:

                      Præstegården ønsker fortsat indmeldelse i vores forening.

Bestyrelsen er positivt stemt overfor forslaget og det aftales at familien i første omgang inviteres med som gæst til vore arrangementer

En endelig beslutning træffes på generalforsamlingen den 16/3 2017

Vedtægterne skal her ændres med udvidelse af en matrikel.

Fotografering af Per- udsat

Opsamling vedr. telt og tilbehør:

Ann-May undersøger til næste gang priser på en 2×3 m pavillon samt udendørs lys og lyskæder

Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/Kirkevej

Der er blevet rette henvendelse til FruGurli, da kirkegården bliver ofte brugt til gennemkørsel af både biler og cykler, som skaber gener for trafikanter på Fruens Bøge Allé, idet de ikke orienterer sig inden de kører ud.

Bestyrelsen vil støtte præst og menighedsrådet i at de retter henvendelse til kommunen vedr. bedre skiltning. Vi er enige om at vi vil støtte op om beslutningen men ikke udføre arbejdet.

Derudover er der problemer med containere som 2 gange om året placeres ulovligt på Fruens Bøge Allé til Skovalléns beboere. Det er til stor gene og fare for trafikanter til og fra Fruens Bøge Allé. Ann-May vil tage kontakt til Skovalléns gadeforening og bede dem flytte deres container næste gang.

Punkt 3:        Bordet rund:

Kjeld: Anders W Berthelsen skal have et honorar på kr. 1000,- for rundvisning omkring Odense å-sti og Dalum Papirfabrik den 30 april.

Bestyrelsen bakker op om dette.

Kjeld vil lave indbydelserne til årets tur med Anders W Berthelsen som omdeles ved generalforsamlingen.

Shila: Står for at arrangere nytårsløb den 31/12 kl 11.00, sammen med Solveig, Gurlis Alle 5. Derudover holdes årets julearrangement igen i år, hos Shila og Tore.

Per: Der mangler betaling fra 2, rykkere er sendt ud.

Foreningen har kr. 21292,3 på kontoen og 33 husstande er medlemmer af FruGurli.

Ib: han har i oktober skrevet til Susanne G. Christiansen fra Odense Kommune.

Vedr 4 punker:

  • forskønnelsesprojekt på vore vej, hvor vi lægger op til et samarbejde
  • bedre skiltning på kærlighedsstien
  • afmarkeringsplan (skilteplan) ifm store arrangementer ved Skovsøen
  • fortov på Fruens Bøge Alle.

Vi venter svar til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 4:        Næste bestyrelsesmøde hos Per den 9/2 kl 19.30

                      Shila sender indbydelser ud på mail til Rundvisning med Anders W Berthelsen

Referent: Shila

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.