Forskønnelsesudvalg 27 juni 2017

Referat af møde i udvalg for forskønnelse af Fruens Bøge Alle d. 27. juni fra 19.30-20.30 hos Grethe og John, Fruens Bøge Alle 11.

Deltagere: Per, Ann May, Grethe, John og Ib

  1. Drøftelse af oplæg fra underarbejdsgruppen vedr. etablering af bede langs Fruens Bøge Alle.

Arbejdsgruppen foreslår etablering af fem bede, 3 før vores tværvej og 2 efter.

Forslag til udformning af bede blev omdelt. Der var indhentet et prisoverslag på etablering af de fem bede excl.  beplantning. Prisoverslaget lød på  61000 kr.

  1. Valg af træer til bedene.

Den nedsatte arbejdsgruppe har haft en drøftelse med en anlæggartner. Han foreslår, at vi planter søjlebøg. Han gjorde gældende, at der med det rette forarbejde fint kan gro søjlebøg i jordstykket mellem fliser og kantsten. Der kan altså fint beplantes, så Fruens Bøge Alle netop får karakter af en alle. Han syntes, at det var langt at foretrække fremfor de fem bede.

Pris: Ved 10 træer i bede 1600 kr pr styk. ( udgift til beplantning ikke medregnet)

Ved 30 træer til en alle 1300 kr, stadig excl. udgift til beplantning. I begge tilfælde er der tale om træer på 2.5-3 m. Hvis der ønskes større træer på ca 5m vil priserne være: 2700/2400 kr.

Arbejdsgruppen var enige om:

  1. Vi skal sigte mod at få tilladelse til at beplante vores vej som en alle. Ib tager en fornyet kontakt til Odense Kommune.
  2. At vi forslår en beplantning af søjlebøg på 2.5-3 m. Der skal senere tages stilling til, om det skal være søjleblodbøg eller alm. søjlebøg.
  1. Hvad gør vi nu…

Ib kontakter Odense Kommune hurtigst muligt.

Charlotte tager kontakt til anlægsgartner mhp. at få et prisoverslag over beplantning. Hvis Odense Kommune er positiv overfor vort ønsker inviteres anlæggartneren med til vort næste møde.

Ib kontakter ligeledes en anlæggartner mhp. at få et konkurrende overslag over indkøb af træer samt beplantning.

Vi ønsker ligeledes et overslag over, hvad en årlig beskæring af “vore” træer vil koste.

Per og Ib undersøger, hvilke “grønne” fonde vi skal søge medfinansiering hos.

Næste møde: Tirsdag den 8. august fra 17-18, hos Ann May.

Dette indlæg blev udgivet i Forskønnelsesudvalget. Bogmærk permalinket.