Forskønnelsesudvalg 23 maj 2017

Referat af møde vedr. forskønnelse af Fruens Bøge Alle tirsdag d. 23. maj fra 17-18 hos Charlotte, Fruens Bøge Alle 37.

Deltagere: Ann May, Charlotte, Grethe, John, Per og Ib.

  1. Tilbagemelding fra dialog med Odense Kommune v. Ib.

Tilbagemelding fra Bo Seidelin Hune er sendt til arbejdsgruppedeltagerne. Vi har god kontakt, som gerne vil være behjælpelig – om end ikke med økonomi. 

  1. Etablering af fortov. Ann May har haft dialog med beboere på Jernbane Alle for at få afklaret, hvem der har bekostet etablering af det nye fortov.

Punktet udsat til næste møde. 

  1. Fortsat drøftelse af vore tanker vedr. forskønnelse af Fruens Bøge Alle.

Efter en drøftelse, hvor hver enkelt fremkom med deres tanker stod følgende klart:

Der kan ikke plantes træer mellem fortov og kantsten.

Der skal ikke plantes træer mellem fortov og skel.

Det bedste vil være at satse på at etablere fire bede med plads til mindst to træer i hvert bed. Bedede skal placeres forskudt med to bede før Fruens Bøge Alles tværvej og to bede efter denne.

Vi nedsatte i den forbindelse to arbejdsgrupper:

  1. Grethe og Charlotte skal finde frem til relevante vejtræer samt økonomi desangående. Træerne skal have en vis højde (ca. 2.8 m)
  2. Ann May, John og Ib udarbejde et konkret projekt vedr. placering af bede. Dette sker i samarbejde med Odense Kommune. Projektbeskrivelsen skulle gerne omfatte et økonomisk overslag. Denne arbejdsgruppe har aftalt møde d. 1. juni kl 17-18 hos Ib.
  1. Andet vi måtte have behov for drøfte.

Næste møde i arbejdsgruppen: 27. juni kl 17-18 hos Grethe og John, Fruens Bøge Alle 11.

Referent: Ib

På gensyn d. 27. juni 2017 og nyd nu det gode vejr.

Dette indlæg blev udgivet i Forskønnelsesudvalget. Bogmærk permalinket.