Bestyrelsesmøde 30 maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 30. maj 2017 kl. 19.30, hos Ditte

Deltagere: Ann May, Ditte, Ib, Kjeld, Per

Afbud: Shila 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. april 2017

Referatet blev godkendt.

 1. Gennemførte arrangementer
  • Kvartervandring med Anders W. Berthelsen

Der var fin tilslutning til arrangementet, med 24 fremmødte. En god blanding af historie og fremtidsplaner. Der er allerede efterspørgsler på lignende arrangementer.

 • Havevandring hos Kjeld og Janne

Det var også en stor succes. Der var 14 fremmødte. Hanne og Torben på FBA 7 har meldt sig til at stå for næste havevandring. De melder en dato ud, formegentligt i august.

 1. Status fra kasserer (Per): Kontingentopkrævning

Per udsender kontingentopkrævning dags dato.

Der er dette år blevet brugt 1000 kr. i år. Pengene blev brugt på havevandringen.

 1. Hjemmeside (Shila): Er hjemmesiden opdateret ? – referat fra generalforsamling ?

Punktet udsættes da der er afbud fra Shila.

 1. Status og opsamling
  • Borgermøde den 13. juni om byens udvikling og det god liv i Dalum, Sanderum og Elmelund. Hvem deltager og hvad skal bringes frem.

Ann May er tilmeldt. Muligvis deltager Ib også.

Vi ønsker at høre deres melding vedr. forskønnelse af vores veje, samt fortovsbelægning.

Vi ønsker at høre om hvornår helhedsplanen for Dalum Papirfabrik kommer.

 • Medlemskab Dalum præstegård. Er vedtægter rettet? (Ann May)

Ann May har udarbejdet en allonge som bestyrelsen underskriver.

Ann May tager sig af ændringerne på hjemmesiden.

 • Logokonkurrence, frist 15. Maj (Ann May)

Der er ikke indkommet nogle forslag.
Ann May forespørger Charlotte og Peter om de vil komme med et forslag til logo.

Evt. kan der laves en happening til sommerfesten.

 • Tilbud på Fyns Stiftstidende, jf. tidligere rundsendt mail (Ann May)

Vi takker nej til tilbuddet.

Det besluttes at hvis nogle fra bestyrelsen modtager tilbud til bestyrelsesmedlemmerne, takker vi nej.

 • Forskønnelsesudvalg (Ib)

Udvalget har holdt det første møde.

Der arbejdes på at lave 4 bede/cikaner på Fruens Bøge Alle, hvori der plantes træer. Nogle fra arbejdsgruppen undersøger træsorter, mens andre undersøger placering. Det planlægges at der placeres to bede før tværvejen og to bede efter tværvejen.
Hvert bed skal være trapezformet. Den lange side skal være ca. 5 meter.

Gruppens referater kommer på hjemmesiden, således alle kan følge med.

 • Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)

Intet nyt. Ib holder snor i Kommunen.

 • Ansøgning om skilt vedr. Nabohjælp (Ib)

Det kriminalprimitive råd skal kontaktes såfremt vi skal have et Naboskilt. Et skilt koster 500 kr. Inden skiltet kan bestilles skal kommunen give tilladelse og vi skal angive konkret hvor skiltet skal placeres. Bestyrelsen ønsker 2 skilte. Placering af et skilt mellem  Fruens Bøge Alle nr. 1 og 3, samt et ved stikvejen ved Fruens Bøge Alle 16. Ib kontakter de berørte beboer for placering af skiltene, tager kontakt til kommunen og bestiller skilte.

 • Fotografering af bestyrelsesmedlemmerne (Shila)

Udsættes

 • Helhedsplan, Odense Å-sti og Dalum papirfabrik (Kjeld)

Intet nyt

 • Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade initiativet til menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.

Udspillet skal komme fra menighedsrådet

 • Sommerfest 19. august – festudvalg: Ann May. Erstatning for Shila skal findes.

Kjeld har meldt sig som medansvarlig

Ann May køber to havepavillioner og nogle lyskæder.

Forslag til kommende arrangementer: Evt. en rundtur på klosteret. Kjeld prøver at tage kontakt til klosteret. Evt. en svampetur. Der er dog allerede mange foreninger der tilbyder svampeture. Evt. ginsmagning eller dramsmagning.

Ditte booker spejderhytten til vores julearrangement den sidste søndag i advent.                     

Næste bestyrelsesmøde er den 31. august kl. 19.30 hos Kjeld

Boblere

Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april 2017)

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.