Forskønnelsesudvalg møde 25 april 2017

Referat af møde d. 25. april 2017 vedr. forskønnelse af Fruens Bøge Alle, Odense SV.

Deltagere: Ann May Fru Gurlis Alle, Charlotte Fruens Bøge Alle 37, Grethe Fruens Bøge Alle 11, John Fruens Bøge Alle 11, Per Fruens Bøge Alle 4 og Ib Fruens Bøge Alle 24.

  1. En indledende idefase, hvor hver mødedeltager redegjode for de tanker, man havde gjort sig vedr. forskønnelsesprojektet.

Der var eninghed om:

At der skal udarbejdes et project, der kan etableres I etaper.

At der skal plantes træer I begge sider af vejen (antal og træsort skal afklares )

At der skal etableres et antal (uafklaret) bede på hver side af vejen. Disse bede skal udover det estetiske fungere som chikaner for at sænke farten) Vi opfordrer til at søge inspiration andre steder, f.eks. Carl Bernhardtsvej/Folkebo.

  1. Nedsættelse af en lille arbejdsgruppe, der skal undersøge, hvilke muligheder, der er for at søge en medfinansiering af projektet via “grønne” fonde. Per og Ib forsøger at tage vare på denne opgave.
  2. Rådgivning fra Odense Kommune.

Vi har fået anvist landskabsarkitekt Bo Seidelin Hune (tlf. 29652273/ bosh@odensen.dk) som kontaktperson vedr. forskønnelsesprojektet.  Ib tager en indledende kontakt til BSH inden næste møde med hen blik på at få afkaret de kommunale rammer for et sådan projetk. (hvilke formelle regler skal vi rette os efter?)

Næste møde d. 23. Maj kl 17-18, hos Charlotte Fruens Bøge Alle nr. 37.

Referent Ib

Dette indlæg blev udgivet i Forskønnelsesudvalget. Bogmærk permalinket.