Bestyrelsesmøde 4 april 2017

Bestyrelsesmøde den 4 april 2017

Fremmødt: Kjeld, Ann-May, Ib og Shila. Afbud fra Ditte og Per

Referent: Shila

Punkt 1: Bestyrelsen konstituerer sig.

Formand: Kjeld

Næstformand: Ann-May

Referent: Ditte

Webmaster: Shila

Kasserer: Per

Suppleant: Ib

Revisor: Claus

Punkt 2: Referat fra bestyrelsesmøde den 9/2 2017 godkendt

Referat fra generalforsamling den 16/3 2017 godkendt

Formandens beretning vedlægges som bilag

Rettelse: under punkt 6. Kommunen vil tage vores høringssvar ”til efterretning” i stedet for ”i betragtning”.

Punkt 3: Tilføje præstegården i vedtægterne, Dalumvej 112 B. Ann-May retter vedtægterne til

Punkt 4: Vedr. gåtur med Anders W. Berthelsen.

Der er indkommet forslag til gåtur den 30/4. Vi mødes ved Kærlighedsstien kl 14.00

Kjeld er tovholder og sender mail ud til medlemmerne.

Havevandring: Kjeld sender en mail ud til medlemmer med invitation den 21/5 kl 15.00-17.00

Logokonkurrence: deadline den 15/5

Kuglepen: Tilbud på kuglepenne med logo, er kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk- beslutningen udskydes til senere

Ansøgning om skilt ift nabohjælp: Ib sætter sig ind i ansøgningen og tager det med på næste bestyrelsesmøde

Fotografering: Shila tager sig af fotograferingen af bestyrelsesmedlemmer i nærmeste fremtid

Dalumdag: udgået- så vidt vi kan se er sidste Dalumdag afholdt i 2015

Kontingentopkrævning: Kassereren sørger for at påbegynde opkrævningen inden 1 maj 2017. Vi har allerede modtaget 2 indbetalinger

Forskønnelsesudvalget: Ib indkalder til det første afklarende møde efter påske. Ib har rykket vores kontaktperson ved kommunen, vedr. skiltning ved kærlighedsstien, afventer svar herfra.

Punkt 5: Bordet rundt:

Kjeld har haft kontakt til gadeforeningen på Skovallen vedr. opsætning af containere på stikvejen Fruens Bøge Alle. De vil gøre vognmanden opmærksom på problematikken.

Festudvalg til sommerens gadefest i august: Shila kan desværre ikke deltage, derfor søges et festudvalgsmedlem yderligere

Mødedatoer for næste års bestyrelsesmøder:

Tirsdag den 30 maj hos Ditte

Torsdag den 31 august hos Kjeld

Torsdag den 23 november hos Ann-May

Torsdag den 18 januar hos Ib

Generalforsamling den 15. marts

 

Referent: Shila

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.