Bestyrelsesmøde 31 august 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2017 hos Kjeld

Deltagere: Kjeld, Per, Ib, Ann-May, Shila

Afbud: Ditte

Referent: Shila

 

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30 maj 2017

Referat godkendt

2.Gennemførte arrangementer

2.1 Sommerfest gik fint- arrangør til næste sommerfest: Susanne fra Fruens Bøge Alle nr 16 og Ditte og Jes Fruens Bøge Alle 27.

Forslag til næste arrangement: at vi laver noget aktivt sammen om eftermiddagen. Ex rundbold på engen. Vi skal være bedre til at sætte folk på til opgaver i løbet af lørdagen og søndagen, så vi er sikre på at festudvalget ikke står med alle opgaverne selv.

  1. Status fra kasserer (Per)

Mangler betaling fra par enkelte beboere

Vi har i foreningen kr. 23810,- indestående på bank og kr. 1050,50,- i kassebeholdning- i alt kr. 24860,50,-

  1. Hjemmeside (Shila)

Der mangler oprydning og opdatering på hjemmesiden. Ann-May og Shila sætter sig sammen inden næste bestyrelsesmøde og retter siden.

  1. Status og opsamling

5.1 Borgermøde den 31/6 – Ann-May har snakket med medarbejdere fra kommunen vedr. fortovsbelægning. Umiddelbart er kommunen positive men der er pt ikke penge hertil

5.2 Vedr. medlemskab af Dalum Præstegård og ændring af vedtægter for FruGurli. Der er enighed om at samle rettelserne til vedtægterne i samme dokument.

Allonge underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer i dag.

5.3 Logokonkurrence. Der er modtaget et forslag fra Sif på Fruens Bøge Alle 29, og Ann-May har taget kontakt til Charlotte om hun også vil komme med et forslag.

5.4 Forskønnelsesudvalg. Har holdt 5 møder. Hvor de har taget fat i en anlægsgartner, som har anbefalet at plante træer i mellemstykket mellem fortovet og vejen.

Søjleavnbøg eller en søjleblodbøg- deres årlige tilvækst er begrænset, så man kan nøjes med at beskære dem 1 x om året. Han anbefaler også at anlægge en macadam

Forskønnelsesudvalget vil dog vente på at høre fra andre anlægsgartneres forslag.

Venter lige nu med tilbagemelding fra Odense kommune hvad der muligt.

Så snart der kommer nyt fra kommunen, vil udvalget indkalde til et ordinært møde i gadeforeningen.

5.5 Skilt ved kærlighedsstien. Ib har forsøgt at tage kontakt til kommunen flere gange uden held.

5.6 Nabohjælp. Ib har undersøgt flere muligheder for placering af skiltene, vil spørge de implicerede naboer vedr skiltning

5.7. Fotografering. Fortaget af Shila, Ditte bliver fotograferet en af dagene

5.8 Helhedsplan, Odense Å-sti og Dalum Papirfabrik. Intet nyt

5.9 Samarbejde med andre gadeforeninger i området. Lindevejens gadeforening har taget kontakt til Kjeld vedrørende et fælles møde sammen med Jernbane alle og Skovallens gadeforening. Så vi kan dele fælles erfaringer og arbejde sammen om fælles projekter.

  1. Kommende arrangementer.

6.1 Julekommensammen den 17 december. Vi går ud fra at Ditte har reserveret Spejderhytten. Vi snakker om det praktiske ved næste bestyrelsesmøde den 23 november. Datoen bliver lagt på hjemmesiden.

6.2 Nytårsløb. Solveig og Shila står for arrangementet.

6.3 Kjeld vil kontakte Dalum kloster vedrørende udflugt/rundvisning.

6.4 Havevandring. Per tager kontakt til Hanne vedr havevandring om de er interesseret i at melde en dato ud. Hvis ikke går Per videre til Else Marie og Gorm og spørger dem, da de har vist interesse for dette.

6.5 Facebookgruppen. Vi opfordrer medlemmerne til at bruge siden til f.eks. forespørgsler til håndværkere, lån af haveredskaber og andre ting.

 

Næste bestyrelsesmøde den 23 november hos Ann-May

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.