Bestyrelsesmøde 23 november 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 23. november 2017 hos Ann-May
Deltagere: Ann May, Ditte, Kjeld, Per, Shila.
Afbud: Ib
Referent: Ditte
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2017
Referat godkendt
2. Gennemførte arrangementer
2.1. Havevandring hos Hanne og Torben på FBA nr. 7. Der var 8-10 fremmødte. Det var en god
og hyggelig dag.
3. Status fra kasserer (Per):
De sidste kontingentopkrævninger er blevet betalt.
Banksaldo er kr. 21938,80. Indestående på bank er kr. 1050,00. Kvitteringer for arrangementer
resten af året skal afleveres til Per i dette år, så de kan bogføres.
4. Hjemmeside (Shila):
Hjemmesiden er blevet opdateret. Tidligere referater er lagt ind og der er blevet lavet en fane
til forskønnelsesudvalget. Shila og Ann May tjekker hjemmesiden igennem en ekstra gang for
at sikre at alt er opdateret.
Bestyrelsens telefonnumre sættes på hjemmesiden.
Per: 23416462
Shila: 60477666
Ditte: 25389973
Kjeld: 40407843
Ann May: 22487916
Ib: 25489420
Der har været anmodninger til facebooksiden FruGurli fra de omkringliggende vejforeninger.
Kjeld vender det med de andre vejforeninger.
5. Status og opsamling
5.1. Medlemskab Dalum præstegård. De rettede vedtægter skal på hjemmesiden (Ann May)
Ann May sørger for at det bliver gjort.
5.2. Logokonkurrence (Ann May)
Ann May sørger for at samle op på logokonkurrencen.
5.3. Forskønnelsesudvalg (Ib)
Der afventes fortsat svar fra Odense Kommune.
5.4. Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)
Menighedsrådet har anbefalet vores ønske om et skilt ved kærlighedsstien. Vi afventer
at sagen færdigbehandles ved kommunen.
5.5. Ansøgning om skilt vedr. Nabohjælp (Ib)
Kommune har givet tilladelse til opsætning af skilte vedr. Nabohjælp. Tilladelsen er givet
til at opsætte skilte ind mod hækken ud for Fruens Bøge Alle 3 samt efter indkørslen til
kirkegården på Fruens Bøge Alle. Ib vender senere tilbage med mere af det praktiske.
5.6. Helhedsplan, Odense Å-sti og Dalum papirfabrik (Kjeld)
Kjeld orienterede om sagen.
5.7. Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej
og Fredens Allé) (Kjeld)
Kjeld har holdt møde med de omkringliggende vejforeninger. Vejforeningerne har
skrevet et samlet brev til udvalget i kommunen vedr. tanker omkring hvad man kan
bruge området ved Dalum Papirfabrik til. På baggrund af dette har Jane Jegind lovet et
møde i midt januar for interesserede borgere, ejerne og udvalget.
Et underudvalg fra de omkringliggende vejforeninger mødes den 24/11 og beder om
aktindsigt. Kjeld drøfter med underudvalget om andre tiltag, herunder
underskriftindsamling og artikler til lokaler aviser.
6. Kommende arrangementer
6.1. Julekomsammen den 17/12 kl. 14-16: De sidste ting skal på plads.
Det afholdes i spejderhytten. Shila og Ditte sørger for indkøb og invitation. Bestyrelsen
kommer i hytten kl. 13 og ordner borde mm. Kjeld medbringer musik og sange. Ann May
laver en gaveleg.
6.2. Nytårsløb 31.12 kl. 11.
Planlægges af Shila og Solveig.
6.3. Generalforsamling 15. marts: Hvor, hvad
Den Smilende Kok er lukket. I stedet er åbnet Lenes Café. Ann May kontakter Lenes Café
for lån af lokale, kaffe, kage mm.
Generalforsamlingen begynder kl. 19.
6.4. Forårsprogram i øvrigt, f.eks. Besøg på klosteret, havevandring, lokalarkivet, vinsmagning
mm.
Havevandring: Vi foreslår at det afholdes hos Else-Marie og Gorm i foråret og hos Claus og
Mona til efteråret. Per kontakter dem.
Lokalarkivet: Vi foreslår at lokalarkivet inviteres til at gå en tur gennem vores veje og
fortælle om vejene og husenes historier. Det skal foregå efter den 15. april. Kjeld
kontakter Dalum.Hjallese Lokalhistoriske Forening.
Besøg på klostret: Ann May kontakter klosteret vedr. forespørgsel på rundtur på klosteret.
Andre ideer, inspireret af de omkringliggende vejforeninger: bogklub, container 2-3 gange
om året, sætte alle børn på række efter størrelse til en gadefest, solsikkekonkurrence,
vandrepokal for forskønnelse.
7. Evt.
7.1. Ny mailadresse til Kjeld: kjeld.sandby@hotmail.com
7.2. Næste bestyrelsesmøde rykkes til torsdag den 8. februar 2018 kl. 19:30 hos Ib, for at Kjeld
kan deltage.
Boblere
Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april
2017)
Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade
initiativet til menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.