Generalforsamling FruGurli 11. marts 2020 – Punkt 3: Formandens beretning

Medlemmer

Der er 34 medlemmer ud af 41 mulige.

Bestyrelsesarbejdet

Bestyrelsen har bestået af Kjeld (formand), Ann-May (næstformand), Per (kasserer), Kasper (webansvarlig), Ditte (sekretær), og Ib (suppleant – deltager i møderne).

Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder, den 8/5, 11/9, 19/11 og 29/1. På møderne diskuterer vi aktuelle emner, og planlægger foreningens aktiviteter, og tilrettelægger og evaluerer arrangementer.  Ligesom vi holder et skarpt øje med foreningens økonomi!

Gennemførte arrangementer siden sidste generalforsamling.

23. maj 2019. Vejmøde om regnvandsbede. Der var en pæn tilslutning og stor interesse. Efterfølgende har Jonas og medlemmer af forskønnelsesudvalget været på besøgsrunde til alle huse på Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé ift. information og specifik orientering hos de enkelte husstande.

31. august 2019. Sommerfest. Det var en god gadefest i godt vejr og som altid god stemning. En stor tak til festudvalget (Kaare, Kristine og Johan) for et godt arrangement. 

14. december 2019. Julekomsammen. Da spejderne selv skulle bruge hytten, hvor vi plejer at være, måtte vi flytte til Olleys Cafe. Dette medførte en ændring af datoen, som betød at ikke alle kunne deltage. Det var ærgerligt, men 20-25 deltog i arrangementet og havde et par hyggelige timer. En god tradition, som fortsætter.

31. december 2019. Nytårsløb. God kombination af motion og samvær, og hyggeligt at ønske hinanden godt nytår kl. 12. Tak til Solveig og Peter for husly. Der var 35 deltagere.

Ud over arrangementerne har årets store tema været vores regnvandsprojekt, som vi også har hørt om tidligere i aften. Gadeforeningens forskønnelsesudvalg har lavet en stor indsats for at drive projektet fremad, og jeg vil gerne sige tak til udvalget, som består af Ann May, Ib og Per fra bestyrelsen samt Charlotte (FBA 37) John (FBA 11) og Jonas (FBA 15). Skal vi give dem en hånd? Ikke mindst Jonas har ydet en stor og engageret indsats og givet faglige råd og vejledning.

Et andet gennemgående tema er Dalum Papir, hvor vi fortsat holder øje med udviklingen. Vi er i dialog med kommunen om indholdet i det grønne område. Så sent som i eftermiddag var vi til møde med kommunen om området og diskuterede kommunens forslag til udformning (blev vist på PowerPoint). Foruden gadeforeningerne deltog DN, friluftsrådet, DOF, Dalum Kirke og Lokalhistorisk Forening. Etablering af stier og grønne arealer påbegyndes tidligst i 2021.

For den vestlige del af papirfabrik området ud mod Dalumvej, er der allerede vedtaget en lokalplan, og arbejdet med nedrivning forventes at starte i marts, og byggeriet forventes at starte i sommeren 2020. Området kommer til at rumme over 400 boliger og en dagligvarebutik, og forventes klar til brug i starten af 2022.

På vores opfordring vil kommunen i år opsætte et navneskilt ved Kærlighedsstien, både ved Gurlis Alle og ved trappen ved præstegården. Skiltet kan evt. suppleres med et informationsskilt, der beskriver historien med stien og Mariekilden, og bestyrelsen vi vil søge bydelspuljen om penge til skiltet. Bydelspuljen er en kommunal pulje, som skal bruges til at fremme udviklingen og styrke identiteten i lokalområder rundt om i Odense.

Bestyrelsens webmaster, Kasper, sagde derefter lidt om hjemmeside og Facebookgruppe.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.