Referat af bestyrelsesmøde: 12 November 2018


 1. Gadeforeningen FruGurli
  Referat af bestyrelsesmøde:
  Mandag den 12. november 2018 kl. 19.30, hos Kasper, Gurlis Alle 2.
  Deltagere: Ann May, Ditte, Ib, Kjeld, Kasper, Per og Jonas fra nr. 15
  Dagsorden:
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2018
  Referatet blev godkendt.
 3. Gennemførte arrangementer
  Ingen siden sidst.
 4. Status fra kasserer (Per)
  Den nuværende saldo er kr. 25.252,60.
 5. Hjemmeside (Kasper): Status. Er hjemmesiden opdateret? Nye tiltag?
  De manglende referater er nu kommet på hjemmesiden.
 6. Status og opsamling
  5.1. Logo (Ann May). Logoet er besluttet. Anvendelse?
  Peter har modtaget foreningens logo fra Charlotte. Trøjerne kommer til at koste 200 kr.
  De vil være klar inden nytårsløbet. Ann May køber en gave til Charlotte som tak for
  arbejdet med udarbejdelse af logoet.
  Logoet sættes på hjemmesiden.
  5.2. Vandrepokal for forskønnelse
  Ib har kort talt med kunstneren Urban omkring vandrepokalen. Ib melder retur efter på
  torsdag.
  Kjeld har i dag skrevet til Kerstin der er på designskolen. Vi afventer svar.
  Ann May har et forslag til en kunstner der arbejder i bronze. Palle Mernild. Ann May
  tager kontakt til ham.
  5.3. Forskønnelsesudvalg. Punktet blev nedlagt på sidste møde, men siden har Jonas fra FBA
  15 henvendt sig med nye muligheder for træer og regnvandsbassiner langs vejen. Jonas
  deltager i mødet under dette punkt.
  Jonas har tidligere arbejdet for et firma der har lavet vejbede i Skibhuskvarteret. Jonas
  orienterede om de muligheder han ser i at få etableret vejbede med regnvandsbassiner
  og at Vandcenter Syd kan stå for driftomkostningerne efterfølgende.
  Jonas tager fat i hans kontakter og undersøger om de vil være med i projektet. Jonas
  kommer med i forskønnelsesudvalget, og dette udvalger genoptager arbejdet med at få
  træer på vejen.
  5.4. Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)
  Ib er fortsat i dialog med kommunen. Vi afventer fortsat nyt.
  5.5. Dalum Papirfabrik. Lokalplaner, Odense Å-sti (Kjeld)
  Der er offentlige møder vedr. projektet på Dalum Bibliotek den 14. og 28. november kl.
  15.30 til 17.30.
  Foreningen er generelt positive over for den lokalplan der er fremlagt på området ved
  Dalum Papirfabrik.
  5.6. Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og
  Fredens Allé) (Kjeld)
  Vi bliver indbudt til et møde vedr. det grønne område ved område 3.
  Samarbejdet ”Papirgruppen” holder møde ultimo november.
 7. Kommende arrangementer
  6.1. Julekomsammen
  Ditte og Shila planlægger. Ann May sørger for en gave som ”vandregave”. Bestyrelsen
  kommer en halv times tid før arrangementet og hjælper med klargøring. Kjeld medbringer
  guitar og sangtekster.
  6.2. Nytårsløb
  Der er ikke noget nyt.
  Det forslås at invitationen til nytårsløb og julekomsammen laves samlet og omdeles i
  postkasserne. Det aftaler Ditte med Shila.
  6.3. Efterårs- og forårsprogram i øvrigt. Nye ideer?
  Ann May undersøger med cafeen ved boldklubben om vi kan være der til
  generalforsamlingen.
 8. Evt.
  I Dalum Hjallelse Kolonihaveforening er der gang i en masse nyt byggeri. Ditte har været i dialog
  med kommunen som undersøger om byggerierne overholder reglerne.
  Næste bestyrelsesmøde 4. januar 2019 hos Ann May.
  Boblere
  Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april 2017)
  Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade initiativet til
  menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.
  Vi ses
  Kjeld

Referat af bestyrelsesmøde:
Mandag den 12. november 2018 kl. 19.30, hos Kasper, Gurlis Alle 2.
Deltagere: Ann May, Ditte, Ib, Kjeld, Kasper, Per og Jonas fra nr. 15
Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 26. september 2018
  Referatet blev godkendt.
 2. Gennemførte arrangementer
  Ingen siden sidst.
 3. Status fra kasserer (Per)
  Den nuværende saldo er kr. 25.252,60.
 4. Hjemmeside (Kasper): Status. Er hjemmesiden opdateret? Nye tiltag?
  De manglende referater er nu kommet på hjemmesiden.
 5. Status og opsamling
  5.1. Logo (Ann May). Logoet er besluttet. Anvendelse?
  Peter har modtaget foreningens logo fra Charlotte. Trøjerne kommer til at koste 200 kr.
  De vil være klar inden nytårsløbet. Ann May køber en gave til Charlotte som tak for
  arbejdet med udarbejdelse af logoet.
  Logoet sættes på hjemmesiden.
  5.2. Vandrepokal for forskønnelse
  Ib har kort talt med kunstneren Urban omkring vandrepokalen. Ib melder retur efter på
  torsdag.
  Kjeld har i dag skrevet til Kerstin der er på designskolen. Vi afventer svar.
  Ann May har et forslag til en kunstner der arbejder i bronze. Palle Mernild. Ann May
  tager kontakt til ham.
  5.3. Forskønnelsesudvalg. Punktet blev nedlagt på sidste møde, men siden har Jonas fra FBA
  15 henvendt sig med nye muligheder for træer og regnvandsbassiner langs vejen. Jonas
  deltager i mødet under dette punkt.
  Jonas har tidligere arbejdet for et firma der har lavet vejbede i Skibhuskvarteret. Jonas
  orienterede om de muligheder han ser i at få etableret vejbede med regnvandsbassiner
  og at Vandcenter Syd kan stå for driftomkostningerne efterfølgende.
  Jonas tager fat i hans kontakter og undersøger om de vil være med i projektet. Jonas
  kommer med i forskønnelsesudvalget, og dette udvalger genoptager arbejdet med at få
  træer på vejen.
  5.4. Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)
  Ib er fortsat i dialog med kommunen. Vi afventer fortsat nyt.
  5.5. Dalum Papirfabrik. Lokalplaner, Odense Å-sti (Kjeld)
  Der er offentlige møder vedr. projektet på Dalum Bibliotek den 14. og 28. november kl.
  15.30 til 17.30.
  Foreningen er generelt positive over for den lokalplan der er fremlagt på området ved
  Dalum Papirfabrik.
  5.6. Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og
  Fredens Allé) (Kjeld)
  Vi bliver indbudt til et møde vedr. det grønne område ved område 3.
  Samarbejdet ”Papirgruppen” holder møde ultimo november.
 6. Kommende arrangementer
  6.1. Julekomsammen
  Ditte og Shila planlægger. Ann May sørger for en gave som ”vandregave”. Bestyrelsen
  kommer en halv times tid før arrangementet og hjælper med klargøring. Kjeld medbringer
  guitar og sangtekster.
  6.2. Nytårsløb
  Der er ikke noget nyt.
  Det forslås at invitationen til nytårsløb og julekomsammen laves samlet og omdeles i
  postkasserne. Det aftaler Ditte med Shila.
  6.3. Efterårs- og forårsprogram i øvrigt. Nye ideer?
  Ann May undersøger med cafeen ved boldklubben om vi kan være der til
  generalforsamlingen.
 7. Evt.
  I Dalum Hjallelse Kolonihaveforening er der gang i en masse nyt byggeri. Ditte har været i dialog
  med kommunen som undersøger om byggerierne overholder reglerne.
  Næste bestyrelsesmøde 4. januar 2019 hos Ann May.
  Boblere
  Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april 2017)
  Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade initiativet til
  menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.
  Vi ses
  Kjeld
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.