Bestyrelsesmøde 26. september 2018

Gadeforeningen FruGurli
Referat 26. september 2018:
Onsdag den 26. september 2018 kl. 19.30, hos Ditte
Deltagere: Ann May, Ditte, Ib, Kjeld, Kasper, Per
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 29. maj 2018
Referatet blev godkendt.
2. Gennemførte arrangementer
2.1. Historisk lokalvandring 12. juni 2018.
Der var omkring 30 deltagere. Der var deltagere der ikke før har deltaget i foreningens
arrangementer. Den uddelte folder kan bruges som informationsmateriale til nye beboere
på vejen. Det var en god ide at foreningen gav en øl som afslutning. Arrangementet var
rigtig godt.
2.2. Havevandring hos Else-Marie og Gorm den 21. juni.
Et rigtig fint arrangement, hvor Else-Marie, Gorm og Signe havde planlagt det fint med quiz
og god forplejning. Fremadrettet skal vi være opmærksomme på at nogle af de ældre på
vejen ikke har mail eller facebook, de skal evt. informeres om arrangementer på anden vis.
2.3. Sommerfest 18. august
Der var ikke så mange deltagere, men dem der var der gjorde det godt! Der var omkring 30
deltagere.
I år var der planlagt aktiviteter som foregik om eftermiddagen. Det var en god ide.
Kåre meldte sig til at arrangere festen næste år.
3. Status fra kasserer (Per)
Formuebeholdningen ser dd. således ud:
Banksaldo: 23.202,10 kr.
Kontantbeholdning: 1.650,50 kr.
Samlet formue: 24.852,60 kr.
Der er aktuelt 32 betalende husstande. Per har sendt rykker ud her i september hvor 2 af 5
mulige indbetalte.
Der er kommet nye beboere i nr. 14 og 15. Hvis de indbetaler nu, gælder betalingen også for
2019.
4. Hjemmeside (Kasper): Status. Er hjemmesiden opdateret? Nye tiltag?
Vedtægterne er blevet lagt på hjemmesiden. Info og data på bestyrelsesmedlemmerne er
opdateret.
Der mangler et par referater. Det følger Ditte og Kasper op på.
5. Status og opsamling
5.1. Logokonkurrence (Ann May). Forslag udsendt sammen med referatet fra sidste møde.
Det forslåede logo (logo 2) blev vedtaget.
Ann May spørger Peter om der kan trykkes trøjer til nytårsløbet.
5.2. Vandrepokal for forskønnelse
Kjeld spørger en kontakt på Designskolen i Kolding om de vil have lyst til opgaven.
Ib spørger en kontakt der har kontakter inden for kunst om han kender nogle der kunne
have lyst til opgaven.
5.3. Forskønnelsesudvalg (Ib)
Udvalget er nedlagt og punktet tages af fremtidige dagsordener.
5.4. Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)
Der er løbende kommunikation mellem Ib og Fru Grøn fra kommunen. Der er ikke en
beslutning endnu.
5.5. Dalum Papirfabrik. Helhedsplan, Odense Å-sti (Kjeld)
Byrådet har afsat 20 millioner over de næste 4 år, til det grønne område og etablering af
åstien.
Samarbejdet mellem gadeforeningerne søger fortsat aktindsigt.
Lokalplanen for området ved Dalum Papirfabrik kommer i høring en gang her i efteråret.
Det ser umiddelbart fornuftigt ud.
Kommunen vil indkalde interessenter til samtale om hvordan det grønne område skal
etableres. Formentlig i november.
5.6. Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og
Fredens Allé) (Kjeld)
Der har ikke været den store aktivitet i gruppen siden der kom beslutning om det grønne
område.
6. Kommende arrangementer
6.1. Julekomsammen
Den 16. december i spejderhytten kl. 14-16. Ditte og Shila planlægger.
6.2. Nytårsløb
Den 31. december kl. 11. Shila og Solveig planlægger.
6.3. Efterårsprogram i øvrigt, f.eks. Besøg på klostret, vinsmagning mm. Andre ideer??
Ib spørger Else-Marie om hun har haft kontakt til klosteret.
7. Evt.
Næste bestyrelsesmøde 12. november hos Kasper.
Boblere
Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april 2017)
Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade initiativet til
menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.
Vi ses
Kjeld

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.