Bestyrelsesmøde 29. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde den 29. maj 2018

 

Fremmødt: Kjeld, Kasper, Per og Ann May

 

Ad 1.                   Godkendelse af referat fra mødet den 16. april 2018, samt opfølgning ift. de enkelte punkter

 

Der indkøbes en opmærksomhed til Shila, med tak for indsatsen i bestyrelsens arbejde.

 

Der indkøbes en opmærksomhed til de nye ejere af FBA nr. 15. Kjeld aflevere opmærksomheden sammen med informationsmateriale om gadeforeningen Fru Gurli. Ann May sender informationsmateriale til Kjeld.

 

Kontingent er stille og roligt på vej ind på foreningens konto oplyser kassereren

 

Kasper har fået endelig adgang til hjemmesiden og modtaget adgangskoder. Fuld kontrol, så Kasper opdatere hjemmesiden med Gadevandring og sommerfest. Kasper sørger for at man kan udskrive vedtægter i PDF fra vores hjemmeside.

 

Underskriftindsamlingen ift. projekter på Dalum Papirfabrik område 3,  er oppe på 900 underskrifter. By og Kulturudvalget har sendt en indstilling til byrådet om at område 3 friholdes for byggeri op til skrænt. Det blive behandlet i byrådet den 30. maj 2018.

 

Skilte ”Nabohjælp” er opsat og monteret, tak til Ib.

 

Der er fra Odense Zoo kommet forslag om, at der mellem togskinnerne langs Linde Alle og Zoo etableres en hængebro i trætoppene (ca ½ km lang). Formålet er bl.a. at udvide tilbuddene i Odense Zoo til også at omfatte studier af fuglelivet i trækronerne og dermed tiltrække bl.a skoler og forening ift. undervisning. Adgangen til hængebroen sker fra Odense Zoo og der skal derfor betales entre for at benytte tilbuddet.  Forslaget er blevet drøftet på fællesmøde blandt andet af de omkringliggende gadeforeninger og efterfølgende fremlagt af Kjeld til bestyrelsesmødet. Holdningen til projektet både i forhold til de omkringliggende gadeforeninger og i forhold til bestyrelsen af Fru Gurli, var ikke entydigt ift. etableringen.

 

Lokalvandring er ved at være planlagt og afholdes den 12. juni 2018, kl. 19.00. Foreningen er vært ved en forfriskning.

 

Havevandring Fruens Bøge Alle 20 hos Else-Marie og Gorm, er aftalt til torsdag, den 21. juni 2018, kl. 19.00.

 

Ad 2                    Diskussion af Logo

 

Ann May fremviste de 4 forslag (udarbejdet af Charlotte Aspegren) til det kommende logo i foreningen. Den fremmødte bestyrelse var ikke helt enighed ift. farvekode og skrifttype. Det blev derfor aftalt, at de 4 forslag sendes til Kasper, der så vil arbejde med skriftstørrelser. De 4 forslag sendes derudover til den resterende del af bestyrelsen for en stillingtagen ift. godkendelsesprocessen, der fortsætter ved næste bestyrelsesmøde.

 

Vandrepokal udformes som blad i overensstemmelse med logoet. Der indhentes ikke tilbud før der kommer en endelig afklaring af logoets udseende.

 

 

Ad 3                    Eventuelt

 

Afklaring om tættere bebyggelse i område 1 og 2 afventer endnu.

 

Der er stemning for at alle offentlige artikler omkring Dalum Papirfabrik og gadeforeningernes indlæg lægges på hjemmesiden.

 

Rundvisning på Dalum Papirfabrik var yderst interessant og noget tyder på at  flere af de eksisterende bygninger vil blive bevaret i det kommende projekt for området.

 

Posetoilet. Der mangler toiletter i Fruens Bøge særligt ved lejepladsen. Der er udviklet en toilettype af Drivadan som ikke kræver kloakering eller vand. Foreningen er enig i, at der mangler toiletter i Fruens Bøge, dog anbefales at de eksisterende toiletter ved stationen åbnes for offentligheden. Alternativt bakker vi op om Divadan under ordnede forhold og en placering på P-pladsen mellem engen og legepladsen.

Ref.: Ann May

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.