Referat af bestyrelsesmøde 16. april 2018

Gadeforeningen FruGurli
Referat af bestyrelsesmøde 16. april 2018:
Mandag den 16. april 2018 kl. 19.30, hos Kjeld
Deltagere: Ann May, Ditte, Ib, Kjeld, Per, Kasper.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2018
Referatet blev godkendt
2. Gennemførte arrangementer
2.1. Generalforsamling 15. marts 2018.
Generalforsamlingen gik fint, der var god stemning og fint fremmøde. Det var godt at der
var mulighed for øl og sodavand.
Det var godt med oplæg vedr. Dalum Papirfabrik. Der var generel opbakning til den retning
bestyrelsen og de fælles gadeforeninger arbejder.
Referatet af generalforsamlingen blev godkendt.
3. Konstituering
Bestyrelsen blev konstitueret.
Kjeld: Formand
Ann May: Næstformand
Per: Kasserer
Kasper: Webmaster
Ditte: referent
Suppleant: Ib
4. Status fra kasserer (Per)
Generalforsamlingen kostede kr. 964.
Nytårsløbet kostede kr. 793.
Den nuværende saldo er kr. 18984,10, samt kr. 600 i kontanter
Der er nye beboere i FBA15. Ann May finder proceduren for velkomst til nye medlemmer. Kjeld
byder de nye medlemmer velkommen, på bestyrelsens vegne, når de flytter ind.
Kjeld afleverer en gave til Shila, som tak for hendes deltagelse i bestyrelsen.
Kasper har modtaget regning på hosting.
Per udsender kontingentopkrævning snarest.
5. Hjemmeside (Kasper): Status. Er overdragelse fra Shila gennemført. Er hjemmesiden
opdateret? Nye tiltag?
Kasper har fået adgang til foreningens hjemmeside. Systemet er til at gå til.
Ann May tjekker om alle referater er lagt op.
Kasper opdaterer datoer for arrangementer.
Der skal tages billede af Kasper og lægges på hjemmesiden.
Link til underskriftindsamling skal på www.frugurli.dk. Der skal lægges op til at folk deler
underskriftindsamlingen med deres netværk.
Kasper skal have alle mailadresser fra Shila. Mailadresserne skal gennemgås. Dette sørger Per
og Kasper for. Mailadresser på tidligere beboere gemmes i et separat dokument.
6. Status og opsamling
6.1. Logokonkurrence (Ann May)
Der er ikke sket nyt siden sidst. Ann May og Charlotte mødes og laver et oplæg til næste
bestyrelsesmøde.
6.2. Forskønnelsesudvalg (Ib)
Der er ikke kommet noget svar fra kommunen vedr. bestyrelsens henvendelse.
6.3. Skilt ved Kærlighedsstien (Ib)
Der er ikke kommet noget svar fra kommunen. Ann May tilbyder at overtage
kommunikationen med kommunen. Dette aftaler Ib og Ann May senere.
6.4. Skilt vedr. Nabohjælp (Ib)
Skiltene er kommet. De kostede knap kr. 1000. De opsættes på de eksisterende skilte. Ib
opsætter dem.
6.5. Helhedsplan, Odense Å-sti og Dalum papirfabrik (Kjeld)
Borgmesteren og Anders W. Berthelsen er indbudt til møde med de forenede
gadeforeninger. Med respekt for den politiske dagsorden, ønsker de ikke at deltage.
Onsdag 18. april skal Kjeld mødes med en journalist fra Dalum-Hjallese avis, med
udgangspunkt i den igangværende underskiftindsamling. Det foreslås at der indsættes en
barcode til underskriftindsamlingen i avisen. Kasper laver en barcode og sender til Kjeld,
så den kan sendes til journalisten.
Der vil muligvis blive lavet plakater med underskriftindsamlingen, til opsætning i
lokalområdet.
By- og kulturudvalget har i sidste uge været på besigtigelse i området, og drøfte det
fremadrettede. Den 15. maj afholder By- og Kulturudvalget møde. De forenede
gadeforeninger har fået fortræde til mødet for at fremlægge gadeforeningernes ønsker til
området.
6.6. Samarbejde med andre gadeforeninger i området (Skovalleen, Jernbane Alle, Lindevej og
Fredens Allé) (Kjeld)
Der er ikke pt. andet på dagsordenen i samarbejdet udover Dalum papirfabrik og
trætopvandring i Fruens Bøge Skov.
6.7. Trætopvandring i Fruens Bøge Skov, jf. mail fra Kjeld af 21 marts.
Danmarks Naturfredning vil ikke gøre indsigelse mod projektet, da det ikke går ud over
fredningen.
Bestyrelsen synes både der er fordele og ulemper ved projektet. Bestyrelsen gør heller
ikke indsigelse mod projektet.
7. Kommende arrangementer
7.1. Gadevandring den 12. juni med lokalhistorisk arkiv. Tidspunkt, indhold og annoncering
(Kjeld)
Bestyrelsen foreslår at det bliver kl. 19. Under alle omstændigheder skal det være senere
end kl. 16, for at folk kan nå hjem fra arbejde.
Vi lægger op til at lokalhistorisk arkiv beslutter indholdet. Der udarbejdes en flyer der
omdeles i postkasserne. Bestyrelsen giver en øl/vand til afslutning på arrangementet. Kjeld
udarbejder en flyer.
7.2. Havevandring (Per)
Per aftaler en dato med Gorm og Else-Marie, i juni måned.
7.3. Vandrepokal for forskønnelse (Kjeld)
Vandrepokalen skal være en flot genstand som folk ønsker at have stående. Det skal være
en genstand man bliver glad for at modtage. Den økonomiske ramme sættes til max. 4-
5000 kr.
Der skal udarbejdes nogle rammer for hvad vandrepokalen gives for. Gerne en åben ramme
så den kan gives til flere forskellige husstande. Rammen kan være noget i form af ”til en
husstand der har bragt glæde på vores veje”.
Ann May og Ditte kigger på forslag til vandrepokalen.
7.4. Forårsprogram i øvrigt, f.eks. Besøg på klosteret, vinsmagning mm. Andre ideer: bogklub,
container 2-3 gange om året, nye aktiviteter ved gadefest, solsikkekonkurrence.
8. Evt.
De næste møder:
Mandag 14. maj kl. 19:30. Hos Per. Med fokus på logo
Mandag 11. juni kl. 19:30. Hos Ib
Tirsdag 11. september kl. 19:30. Hos Ditte
Mandag 12. november kl. 19:30. Hos Kasper
Mandag 28. januar kl. 19:30. Hos Ann May
Generalforsamling torsdag 14. marts kl. 19:00
Boblere
Tilbud på kuglepenne med logo, kr. 6,50 ex moms ved bestilling af 60 stk. (udskudt fra 4.april 2017)
Til og frakørselsvej Fruens Bøge Alle/ Kirkevej – Vi besluttede på mødet den 8/12-16 at overlade
initiativet til menighedsrådet, men vi vil støtte op, hvis de henvender sig til kommunen.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.