Bestyrelsesmøde 12 september 2013

1. Godkendelse af referat og dagsorden
a. Referatet er godkendt
b. Dagsorden er godkendt

2. Meddelelser fra formanden
a. Vi har nu et cvr-nummer CVR-nr. 35 17 62 65
b. Konto i Nykredit er oprettet, det bliver også vores NEM-konto
c. Sandie og Ann May har været rundt på besøg på vejen for at spørge til interessen for gadeforeningen. Der var nogle stykker, som var interesseret, ud over dem, der allerede havde givet tilsagn om medlemskab.
d. Skrivelse om kontingent deles ud en af de nærmeste dage. Hvis der ikke betales, prøver vi én gang mere at spørge, om folk er interesserede. Kasserer og formand har fuldmagt til kontoen, og Charlotte har ’kigge’-adgang som revisor.
e. Ann May og Claus har skrevet en liste over dem, der har givet tilsagn og dem, der har meldt ’eventuelt’.
f. Mail oprettes: info@frugurli.dk. Denne e-mail sendes automatisk til Shila, som videresender til Ann May. Ann May sender videre til os, hvis der er noget, alle bør se.
g. Når vi sender mails ud, sender vi ’Bcc’, så vi ikke overtræder reglerne om persondata. Ikke alle ønsker, at deres private mail-adresser er tilgængelige for andre.

3. Bordet rundt
a. Kjeld: har deltaget i Velfærdseksperimentariet på Dalum bibliotek. Der er forskellige idéer: 1. Beboerhus/aktivitetshus/café, 2. Forskønnelse af Dalumvej, f.eks. café. Næste møde er den 30. September (mandag).
b. Shila arbejder med at lægge links vedrørende dette ind på vores hjemmeside.
c. Ann May sender word-fil af vedtægterne, som Shila lægger ind på hjemmesiden.
d. Shila: Der er nogen, på vejen, der mener, at de ikke har fået indbydelser til gadefesten. Vi er dog sikre på, at alle har modtaget indbydelser.
e. Claus: Går rundt en af dagene med kontingent-skrivelse for 2013. Har talt med Nabo.dk. De kunne ikke levere mere, end det, Shila laver nu, med vores hjemmeside. Det har derfor ingen interesse.

4. Fremtidige arbejdsopgaver
a. Parkering til løb. Nogle af vores beboere klager over det.
i. Skrive til kommunen, om det er muligt med parkeringsforbud på den ene side, når der er løb, så det er muligt at komme ud og ind af vejen. Der er flere, der har oplevet, at parkeringen gør, at man ikke kan komme ud med sin bil fra sin indkørsel.
ii. Silja tager denne opgave og kontakter kommunen.
b. Skæve fliser ved husnummer 14 (ca.). Ann May kontakter kommunen og spørger også til, hvorfor der er fliser nogle steder og andre steder ikke, på fortovene. Ann May spørger i samme omgang, om det koster noget at få lagt fortov på de manglende områder.
c. Kærlighedsstien – Ann May spørger hos kommunen. Mountain-bike cyklister kører meget hurtigt på stien til fare for fodgængere. Vi vil måske kunne få etableret en forhindring ved indgangen til Gurlis Allé eller et skilt med ’cykling forbudt’. Dette undersøges nærmere.

5. Eventuelt
a. Løbeforening: Vi starter en løbeklub op søndag den 22. september. Alle, der har interesse, er velkomne til at møde op hver søndag kl. 10 i bunden af Fruens Bøge Allé 3.

b. Gadefest:
Solvej fra Gurlis Allé nr. 5 har givet tilsagn om at arrangere gadefest til næste år.

c. Næste møde: 5. december hos Silja.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.