Bestyrelsesmøde 12 december 2013

Bestyrelsesmøde den 12. december 2013
Bestyrelsen i gadeforeningen Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé

Pkt. 1. Referat og dagsorden blev godkendt

Pkt. 2. Meddelelser fra formanden
– Afbud fra Sandie pga. arbejde
– Afbud fra Claus og Kjeld pga. sygdom
– Post fra Erhvervsstyrelsen. Vi skal etablere en lovpligtig postkasse og bestille NEM-ID. Shila sørger for dette.
Pkt. 3. Bordet rundt
Nyt fra velfærdseksperimentariet? Afventer Kjeld til næste møde.
Hjemmeside mv.: Vi aftalte, at Shila arbejder med den, når hun har tid, og at den først og fremmest opdateres til den næste generalforsamling i marts måned.
Idé fra Shila: Vi kan arbejde på at lave en nyhedsmail med det nyeste i Fru Gurli. Kan også linkes til Facebook. Dette kan vi arbejde på hen ad vejen.
Parkeringsforhold til arrangementer på engen: Ann May havde skrevet et brev til kommunen med de øvrige punkter, vi gerne vil i dialog med kommunen om (jfr. sidste referat og nedenfor). Vi aftalte, at det også kommer med i brevet, at vi ønsker en dialog omkring parkeringsforholdene til arrangementer på engen. I den forbindelse drøftede vi, at det er følgende arrangementer: Opera på engen, Sankt hans bål, diverse løb – Alt for Damerne, OGF kvindeløb og DHL (3 dage), Jazz på Karlslund og store koncerter (f.eks. Sting, Leonard Cohen).
Vi regner med at skulle forsøge ad to spor: 1. Politiet skal bedes om at komme ud og give parkeringsbøder, når man ikke kan komme ud af sit hus. 2. Kommunen – dialog (færdselsloven og brandmyndighederne). Forslag: parkeringsforbud på den ene side af vejen.
Kontingent: Ann May refererede: Vi har modtaget 5600 kr. i kontingenter = 28 medlemmer i foreningen ud af 35-36 mulige. Det anser vi som en succes. Claus har skrevet et brev til dem, der ikke har indbetalt, og som har sagt ja eller givet en delvis accept.
Ann-May har skrevet et brev til kommunen, som opfordrer til
1. at få skæve fliser rettet op.
2. at få lagt manglende fliser
3. at få lukket store huller i vejen
4. at få kærlighedsstien sikret som stille sti
5. at få plantet grønt/træer på udvalgte arealer
6. at få skiltet med stille vej/legende børn
7. at få sikret parkeringsforholdene på vejen ved arrangementer på engen.

Pkt. 4. Fremtidige arbejdsopgaver
1. Indkaldelse til GF marts 2014 (varsling 1 måned), vedtægternes § 6, stk. 3.
2. Der skal bestilles lokale hos Dalum Boldklub.
3. Næste møde aftales til efter 5. februar, jfr. § 6, stk. 4. Det bliver den 12. februar 2014 Kl. 20 hos Kjeld, hvis han kan lægge hus til?
4. Kontakt til foreningens revisor i forbindelse med regnskabsaflæggelse.
5. Vi drøftede, at vi kunne forsøge os med et initiativ til løbeklub om onsdagen, tidlig morgen kl. 6 nede for enden af vejen. Det er vanskeligt at finde tidspunkter, hvor der ikke allerede er et fuldt program for de fleste. Vi er enige om, at vi løber efter behov og niveau, og at alle ambitionsniveauer er OK fra motionist til hurtigløberne. ”Fru Gurlis løbeklub” starter onsdag d. 8. januar. Silja laver en invitation.

Pkt. 5. Eventuelt
Ikke noget under eventuelt.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.