Bestyrelsesmøde 12 februar 2014

Bestyrelsesmøde ”Fru Gurli” den 12. februar 2014
1.Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for dette møde.
-Referat og dagsorden blev godkendt.
2.Meddelelse fra formanden:
-Nabohjælp og indbrud
oIndbrud hos en af vores naboer, en formiddag ved 11-tiden i ugen før mødet.
oVi kan overveje at melde os til nabohjælp. Det gør man individuelt. Det virker præventivt.
oOpfordring: Alle på vejen må gerne informere os i bestyrelsen, så vi kan videregive information om indbrud. Så kan man bedre forberede sig på præventive tiltag.
oVi kan også dele det på vores hjemmeside.
ohttps://Din.nabohjælp.dk – man kan tilmelde sig gratis.
oVi skriver dette på som et punkt til generalforsamlingen.
oKjeld arbejder videre med at finde ud af, om der findes oplysninger om nabohjælp i fællesskab (f.eks. skilt på vejen?).
-Løbeklub tages også med som et punkt til generalforsamlingen – evt. opstartes en udvidelse i form af en eftermiddagsafdeling.
-Fliser rettet på fortovet/hul lappet i vejen. Vi sendte et brev til Kommunen i december. Hul i vejen er lukket og fliser er rettet allerede 4 dage efter afsendelse af brevet.
3.Bordet rundt
-Kjeld – Nyt fra velfærdseksperimentet
oGodt gang i å-sti-projektet
oRundtur med Anders W. Berthelsen i sensommeren – Anne-Mette Haahr Winter fra kommunen har foreslået et møde den 4. marts 17-19 på Dalum Bibliotek.
oDette lægges ud på vores hjemmeside (Shila).
oKommunen er ved at planlægge at afholde en markedsdag den 5. juni i Dalum (Grundlovsdag). Gadeforeningen kunne eventuelt også deltage her.
-Shila (syg)
-Silja – intet nyt.
-Sandie – intet nyt.
-Claus – Kontingent indbetalinger/regnskab 2013
o32 medlemmer i alt i 2013.
oVi har samlet set 41 husstande på Fruens Bøge Allé og Gurlis Allé. Tilslutningsprocent på 78 %.
oBesøg til nr. 8a. Noter navn og mail-adresse ned (Silja) (husstanden har meldt sig ind i foreningen).
oRegnskab gennemgås af Claus og følger kalenderåret.
4.Indkaldelse til generalforsamling i marts 2014 (varsling 1 måned) jf. § 6, stk. 3 (dagsorden). Indkomne forslag til GF, jf. § 6, stk. 4.
-Datoer – 24. eller 27. marts 2014 kl. 19-21.
-Under pkt. 6 drøfter vi nabohjælp, brev til kommunen og løbeklub.
-Hvem stiller op næste gang og hvem vil være på valg?
oAnn May er på valg, men ønsker at genopstille.
oSilja Bjåstad er på valg, men ønsker at genopstille.
oClaus er på valg, men ønsker at genopstille.
1.3.2014 – Silja Bjåstad.

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.