Bestyrelsesmøde 29 april 2014

Bestyrelsesmøde, tirsdag den 29. april 2014.
Fremmødt: Sandie Salskov Olsen(SSO), Kjeld Sandby(KS), Shila Nielsen(SN), Claus Hansen (CH)og Ann May Skouw Valeur (AMV).
Afbud: Silja Bjaastad (SB).
Bestyrelsen konstituerer sig
Nærværende bestyrelsesmøde er første møde efter ordinær generalforsamling, hvorfor bestyrelsen konstituerer sig som følgende
Bestyrelsesformand:Ann May Skouw Valeur
Næstformand:Kjeld Sandby
Kasserer:Claus Hansen
Web/Hjemmeside:Shila Nielsen
Sekretær:Silja Bjaastad
Valgt på generalforsamlingen
Suppleant:Sandie Salskov Olsen
Revisor:Charlotte Starostka
Opsamling ift. projekter og ideer fra generalforsamling
Skrivelse til Natur, Park og Vej. Der er så sent som den 28. april 2014 sendt en høflig reminder til Natur, Park og Vej, ift. foreningens skrivelse af 13. december 2013.
Foreningen har modtaget en bekræftelse fra Odense Kommune på modtagelsen af skrivelsen. Bestyrelsen afventer Kommunens tilbagemelding og der arbejdes videre på projekterne fortov, plante træer/buske, den nye parkeringsregler mv., når der er nyt fra Kommunen.
AMV undersøger de nærmere omstændigheder omkring lukning af Fruens Bøge Station evt. ved at rette henvendelse til Trafikstyrelsen. Det overvejes at gå i samarbejde med Gadeforeningen Jernbane Alle.
AMV har haft kontakt til Dalum Havn, ift. at leje en bådplads. Der er en plads, men der arbejdes på om vi kan få pladsen billigere (koster kr. 800 pr. år) og om vi som gadeforening kan deles om pladsen. Det handler om nøgler/adgang til bådpladsen. Havnefogeden Palle Jørgensen vender tilbage. 5 medlemmer har allerede tilkendegivet en interesse.
SN annoncere på hjemmesiden, når der kommer afklaring fra havnefogeden, om hvor mange medlemmer der er interesseret i af være med i et fælles kano-ejerskab. Den økonomiske ramme forventes at være en årlig udgift på kr. 800 samt en engangsbetaling for en kano.
De interesserede skal indbetale særskilt til dette ejerskab.
SN arbejder videre på at indtænke Facebook i forhold til foreningens hjemmeside ”Fru Gurli” til næste bestyrelsesmøde.
CH runddeler opkrævning af den årlige kontingent kr. 200,00 i begyndelsen af maj.
CH undersøger priser på containere. Skal det have en effekt vil der være behov for minimum 2 stk.
KS informerede om interessegruppen ”Aktivt nærmiljø i Dalum”. Dalumdagene afholdes den 5. juni 2014 i tidsrummet kl. 10-15.
SN lægger invitation fra Lars Bihl på hjemmesiden.
CH opdaterer mailliste.
Bestyrelsen aftalte, at vi samler op ift. Nabohjælp ved næste generalforsamling.
Kommende planlagte bestyrelsesmøder:
Den 11. juni 2014, kl. 19.30, hos Shila
Den 10. september 2014, kl. 19.30
Silja møder begge datoer omkring kl. 20.15.
Ref. AMV

Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsesmøder- referat. Bogmærk permalinket.